Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samverkan mellan skola och näringsliv ger mervärde

I Trelleborg samverkar bildningsförvaltningen med det lokala och regionala näringslivet för att ge unga medborgare insikt om dagens och framtidens arbetsmarknad. Avsikten är att alla barn, elever och studerande ska få likvärdig studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Inom bildningsförvaltningen läggs stor kraft på att skapa lika möjligheter för alla barn, elever och studerande, från förskolan ända upp till vuxenutbildningen, så att de ska få kontinuerliga och konkreta kontakter med företrädare för näringslivet som ett led i att rusta dem med kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetsmarknaden nu och framåt.

En viktig uppgift för bildningsförvaltningen är också att skapa förutsättningar för att barn och elever i olika verksamheter ska bli inspirerade och motiverade till studier och yrkesval utifrån deras specifika intressen och styrkor.

Värdet av att skapa möten
Inom bildningsförvaltningen finns Skola Arbetsliv Trelleborg. Enheten är ett stöd för verksamheternas vägledningsarbete och ska underlätta samverkan mellan skolorna och näringslivet. Detta sker bland annat genom digitala och fysiska möten mellan elever och företag på flera sätt. Ett exempel är mässor såsom den uppskattade Framtidsdagen vid Söderslättsgymnasiet, där cirka 1200 studerande vid yrkesförberedande program fick träffa både företag och före detta elever från Söderslättsgymnasiet som nu är framgångsrika inom näringslivet.

– Framtidsdagen 2017 var en succé som vi gärna upprepar. Under dagen kunde nya kontakter knytas, och det i sin tur visar hur Trelleborgs kommun rustar de unga medborgarna för ett kommande arbetsliv, säger Cecilia Wennersten, samordnare, som var en av de drivande krafterna i genomförandet av eventet.

Ett annat exempel som illustrerar skolans roll i att skapa hållbara kontakter mellan skolan och näringsliv är de nätverksinsatser som görs för att elever från Söderslättsgymnasiet lättare ska få sommarjobb. Det är speciellt intressant inom bristyrken som teknik, pedagogik, vård och omsorg samt flertalet hantverksområden.

Gymnasieelever får också unika möjligheter att göra APL (praktik) utomlands tack vare samverkan mellan Söderslättsgymnasiet och det internationella näringslivet. Även inom grundskolan görs årligen ett antal insatser, här kallade yrkesspaning, där elever får besöka olika verksamheter och spana på arbetsplatser för att se vilka arbetsuppgifter som finns och hur en arbetsdag kan se ut. Elever har till och med fått vara med att skapa helt nya, kommersiella produkter inom ramarna för en satsning som bildningsförvaltningen kallar för Real case.

Två nya yrkeshögskoleutbildningar
Samverkan mellan skola och näringsliv är ett prioriterat område som stöds av politiken och sker på alla nivåer i Trelleborgs kommun, även om just yrkesutbildningar på gymnasial nivå länge varit tongivande. Inför höstterminen kommer Trelleborgs kommun att starta två nya yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken.

– Vi är mycket stolta över att få introducera utbildningarna, som riktas mot hälso- och sjukvård respektive pedagogik. Det ger oss ännu större förutsättningar att förse det regionala näringslivet med välutbildad arbetskraft, säger Eva Ekmark, utvecklingsledare. De nya yrkeshögskoleutbildningarna, Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik samt Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever, har utvecklats helt efter marknadens behov och kommer att fylla ett stort kompetensgap i regionen.