Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Samverkande hamnverksamheter borgar för utveckling i norr

Luleå och Piteå är den norra regionens viktigaste hamnar om man ser till exportnetto och godsvolymer. Luleå har sin nisch med bulk, malm och stål, och Piteå har sin i form av skogsprodukter och containers. Bägge hamnarna hanterar dessutom projektlaster.

– Våra verksamheter kompletterar varandra bra och vi har sedan länge ett gediget samarbete inom många områden. Fokus för framtiden blir att fördjupa samarbetet ytterligare och till förmån för den norra regionens utveckling, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB.
– Våra hamnar har kapacitet att omhänderta större volymer gods än idag och kan via samarbete erbjuda attraktiva logistiklösningar för olika behov och därmed bli en starkare regional aktör, säger Ulrika Nilsson, vd för Piteå Hamn AB.

Vill utöka samverkan
Det finns en lång historik av samverkan mellan hamnarna i Luleå och Piteå. Ett exempel är inom isbrytning, där Piteå köper in tjänsten från Luleå som har kapacitet och kompetens för det. En del andra specialkompetenser samnyttjas också till båda partnernas fördel.
– Under 2019 har vi gjort en mer omfattande undersökning över vilka områden vi kan bygga upp en framtida samverkan kring. Det finns en stor potential och alla vinner på att samverka för att utvecklas och växa tillsammans, menar Ulrika Nilsson.
Hamnarna har precis samma uppdrag. Att finnas till för det regionala näringslivet och erbjuda logistiktjänster som stärker näringslivets konkurrenskraft är huvuduppdraget. Att göra det på ett hållbart sätt är en självklarhet.
– Vårt viktigaste uppdrag är att uppmuntra marknaden och transportköpare så att rätt transportslag används vid rätt tillfälle. Exempelvis för omfattande och tunga transporter av hög volym från södra Sverige och upp till Bottenviken är sjövägen överlägsen alla andra alternativ ur miljösynpunkt. Det behöver bli mer uppmärksammat och vårt framtida samarbete med Piteå Hamn kommer att bygga mycket på det, påtalar Henrik Vuorinen.

Starka hamnar är framtidsinvesteringar
Det stundande projektet Malmporten i Luleå är ett långsiktigt initiativ som gynnar hela regionen. Projektet går ut på att öka djupet i farleden som leder upp till norra Bottenviken. Det för att möjliggöra för större fartyg att segla in i de nordligaste hamnarna, det vill säga Luleå och Piteå.
– Malmporten är ett regionalt projekt som öppnar hela Bottenviken. Den första delen som muddras är Norra Kvarken. Satsningen gynnar både det svenska och finska näringslivet eftersom det med en djupare farled blir mer lönsamt att köra sjövägen då man kan använda större fartyg med betydligt mer kapacitet, förklarar Ulrika Nilsson.
Genom att utöka möjligheterna för transportköpare att välja sjötransporter bidrar man genom projektet Malmporten till en mer hållbar utveckling inom logistikbranschen. Det är helt i linje med visionen för både Luleå och Piteå hamnar.
– För långväga transporter är sjön det mest klimatsmarta alternativet. För oss är det självklart att man i ett land som Sverige satsar mer på att utveckla våra hamnverksamheter med utökat politiskt stöd till exempel. Att investera mer i starka hamnar med hög kapacitet är rätt väg att gå i jakten på att ställa om logistikbranschen, menar Henrik Vuorinen.