Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samverkansprojekt för ökad konkurrenskraft

Campus Värnamo kraftsamlar kring den komplexa kompetensförsörjningsfrågan tillsammans med näringslivet på flera sätt. Nu senast genom att erbjuda partnerskap, där företagen får hjälp med att strategiskt och systematiskt planera samt organisera sin kompetensutveckling.

Behovet hos näringslivet när det gäller kompetensförsörjning är stort. Undersökning efter undersökning visar att man både lokalt och nationellt ser kompetensbrist som ett hinder för tillväxt. I industritunga regioner kan det uppfattas som än mer akut, och det kan i sin tur kopplas till en mångårig trend med ett minskat antal sökande till teknikorienterade utbildningar. Samtidigt som rekryteringsfrågan är en stor utmaning är behovet även stort att utveckla befintlig kompetens bl.a. för att kunna hantera teknikutveckling och den pågående digitaliseringen.
– Vi har sett ett ökat behov av kompetensutveckling de senaste åren hos regionens tillverkande företag. Det gör att det är rätt tid nu att tillsammans genom partnerskap förbättra möjligheterna för både regionens företag och dess anställda att utvecklas genom kostnadseffektiva aktiviteter på hemmaplan, säger Niclas Stensson, utvecklingsstrateg Campus Värnamo.

Support för kompetensutveckling
Projektet Partnerskap och rollen kompetenscoach är ett resultat av en samordnad dialog med cirka 30 företag i regionen. Den inleddes av Campus Värnamo i samarbete med Polymercentrum i Sverige AB, Skärteknikcentrum i Sverige AB och Teknikcollege i Västra Småland, med stöd från Syskonen Norheds stiftelse och Värnamo kommun.
Nu erbjuds fler företag att delta, och själva syftet med partnerskapet är att bidra till ökad konkurrenskraft för tillverkningsindustrin. Genom att utifrån tillverkningsindustrins behov kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser ska konkurrenskraft säkerställas.
– Regionens industriföretag har ett ökat behov av kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare. Fler och fler mindre företag i vår bransch som inte har någon specifikt avdelad HR-funktion eller personalavdelning vill ha support för att systematiskt planera och organisera sina kompetensutvecklingsinsatser, förklarar Ingegerd Green, vd för Skärteknikcentrum Sverige AB.
Hon får starkt medhåll från Joakim Wiedesheim, vd för Polymercentrum Sverige AB, som tillägger att det är viktigt för företagen i polymerbranschen med långsiktighet i den här typen av satsningar, där en organisation som Campus Värnamo står för insatserna samtidigt som det är lokalt förankrat och levereras med kvalitet.
Teknikcollege har under flera år sett de utmaningar som svensk industri står inför med stora pensionsavgångar samt färre elever och studenter som väljer industrirelevanta utbildningar. Samtidigt blir jobben mer och mer avancerade och förskjuts mot minst treårig gymnasieutbildning och längre eftergymnasial utbildning.
– Industrin utvecklas ständigt och med det behövs kompetensutveckling inom industrin. Därför ser vi partnerskapet som en viktig insatts för den här regionen, säger Johanna Arvidsson, processledare på Teknikcollege Västra Småland.

Företag ser fler utvecklingsmöjligheter
Campus Värnamo har både nätverket och kompetensen att i samverkan med näringslivet bli det stöd som många företag i regionen behöver. Efterfrågas längre utbildningsinsatser kan man delta i utvecklingen av exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och behövs stöd för att komma igång med att kartlägga vilka behov man har kan kompetenscoachen vara ett bra alternativ.
– Partnerskapet kommer att ge oss effektivare kompetensförsörjning och därmed också fler utvecklingsmöjligheter för våra anställda, säger Lesley Morgan från Vibracoustic Forsheda AB.
Även på EWES AB samt Prototal AB är förväntningarna höga, och rätt utbildning för personalen anses vara den viktigaste investeringen för framtiden inom båda företagen.