Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sandahls Grus & Asfalt AB stöttar en hållbar utveckling

I den pågående miljödebatten är det extra intressant att titta på tekniskt gångbara alternativ med lägsta möjliga miljöpåverkan över tid. Asfalterade vägar hamnar då bland de mest hållbara alternativen om man ser till livslängden – med långa utbytesintervaller och inte minst hög återvinningsgrad av gammalt material.

På Sandahls Grus & Asfalt vet man att asfalt inte är en så stor miljöbov som materialet ibland pekas ut som.
– Om vi ska ha ett välfungerande samhälle med hög social hållbarhet och god infrastruktur så måste vi också kunna bygga hållbart – det vill säga saker som håller över lång tid och som inte behöver bytas ut eller renoveras så ofta. Det är precis det vi erbjuder, säger Pontus Eklöf, vd Sandahls Grus & Asfalt AB.
På så sätt kan man säga att Sandahls Grus & Asfalt AB är med och bygger en hållbar framtid tillsammans med många andra aktörer, såsom Trafikverket, kommuner, entreprenadföretag samt andra samhällsbyggare. Genom att man på Sandahls Grus & Asfalt AB även ser till att vara ledande inom återvinning av stenmaterial ökar hållbarhetsaspekten ytterligare.

Driver utvecklingen med egna verk
Företaget har en rikstäckande verksamhet med flera egna tillverkningsenheter varav en finns i Hok i Jönköping. Här tillverkas all asfalt som behövs för uppdrag över i stort sett hela södra Sverige. Det finns också kompletterande verk i Alingsås i Västsverige samt ett i Stockholmsregionen.
Sandahls Grus & Asfalt AB utför även själva beläggningsuppdraget och möter således både stora offentliga beställare som privatpersoner i den dagliga verksamheten. Samarbete finns också med de största entreprenadbolagen i Sverige, som gärna köper material från någon av Sandahls Grus & Asfalt AB depåer.
– Vår kompetens är nog den mest heltäckande inom branschen. Vi var exempelvis först med återvinning i branschen och kan återvinna nästan upp till 100 procent av tidigare använt material, menar Sven Sjögren, marknadsansvarig.
Att ha en hög återvinningsgrad innebär dock inte att man kan asfaltera nya vägar med 100 procent återvunnen asfalt. Inblandningen kan vara upp till 30 procent för bibehållen kvalitet och prestanda, beroende på tillämpningsområde och vilka hållfasthetskrav som gäller.
– Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att öka inblandningsgraden och samtidigt behålla materialets egenskaper. Vårt arbete styrs dock av beställarens krav på inblandning och ibland får vi dessvärre inte ha höga inblandningar. I framtiden kommer kraven på återvinning att bli mer omfattande och då står vi väl rustande eftersom vi har tekniken redan nu, tillägger Sven Sjögren.

Förbättrar logistiken
Väl underhållna vägar är viktigt för att samhället ska fungera. Utöver säkerhet och framkomlighet bidrar välservade asfalterade vägar också till en lägre friktion och därmed mindre bränsleförbrukning hos de fordon som kör på vägarna. Det är en viktig aspekt att beakta, tycker Sven Sjögren och Pontus Eklöf.
– Vi är just nu mitt uppe i en utvecklingsprocess för att förbättra logistiken kring de befintliga asfaltverken i vår regi. För att minska vår miljöpåverkan kommer vi att finslipa logistiken och samtidigt undersöka nya möjligheter för ökad återvinning. Det blir spännande att se vart det tar vägen, säger Pontus Eklöf.