Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sandström ser fram emot ytterligare 50 år av innovationer

Kan fritidsbåtar, badtunnor och jordkällare verkligen ha något gemensamt? Med lite fantasi och en rejäl portion nytänkande kan man snabbt klura ut fler än en gemensam nämnare. Alla tre går att tillverka i samma material, glasfiberarmerad plast, och med i princip samma teknik. Dessutom sker tillverkningen på samma ort, Norrlångträsk, och bidrar således till ett antal arbetstillfällen på Skellefteås landsbygd.

Sandström Innovation är ett mycket passande företagsnamn för en aktör som med örat mot marken ständigt kan förnya sin verksamhet och därmed leva upp till marknadens krav. Företaget bidrar dessutom till att levandegöra en del av Norrlands inland.
Norrlångträsk är en liten by med omkring 100-talet invånare. Här sysselsätter Sandström över 50 personer dagligdags, hälften i den egna verksamheten och hälften indirekt, och bidrar således till att bibehålla en god service på en av Skellefteås mindre orter. Med partners över hela regionen bidrar Sandström även till en ökad attraktionskraft för Skellefteå som etableringsort.

Förutser framtida försäljning
Fritidsbåtar, badtunnor och jordkällare. Det började med det förstnämnda redan på 1960-talet och idag står Sandström för ett brett sortiment av fritidsbåtar som lämpar sig för det mesta. I sortimentet finns dels enklare varianter med grundläggande funktioner och dels lite lyxigare med extra allt. Kunderna har dessutom en stor valfrihet gällande tillval av extra utrustning.
– Fritidsbåtar är generellt sett en kapitalkrävande produkt att tillverka och lagerhålla, men vi har valt att ha en jämn produktion över hela året för att kunna möta marknadens krav när det är högsäsong. Vi är numera väldigt bra på att förutse framtida försäljningsvolymer och anpassa produktionen efter det, upplyser Niklas Sandström, som hör till andra generationen i familjeföretaget Sandström Innovation.
Merparten av fritidsbåtarna levereras mellan mars och maj. Resterande nio månader ägnas åt att förbereda så mycket som möjligt för att snabbt kunna möta kundernas krav. Snäva leveranskrav om ett par veckor är inte ovanliga.

Mot ytterligare 50 år av innovationer
Fritidsbåtar utgör fortfarande det största affärsområdet för Sandström Innovation. Jordkällare blev ett komplement på 1980-talet och badtunnor är det senaste tillskottet som dessutom kom till av en slump.
I samband med att Sandström testade tillverkning av badtunnor i liten skala på beställning skapades en ny marknad för produkten. Det visar att ingenting är omöjligt, och att man med vilja och mod kan uppnå det mesta, enligt Niklas Sandströms mening.
– I samband med att de första badtunnorna levererades fick vi följdfrågor angående lock, isolering och reningsverk bland annat. Vi insåg snabbt att det gick att utveckla den blygsamma tillverkningen till ett nytt affärsområde. Idag har vi ett komplett sortiment av badtunnor inklusive tillbehör.
Sandström som företag har firat sitt 50-årsjubileum och kan se fram emot ytterligare 50 år av innovationer och kreativt nytänkande.
– Vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter framöver. Det finns utrymme för en kapacitetsökning i befintliga lokaler och vi har lyckats knyta bra kompetens till oss. Samtidigt har vi en historia som vi är mycket stolta över. Mot den bakgrunden vågar vi sätta upp tuffa tillväxtmål där vi ska öka båtförsäljningen med 30 procent, säger Niklas Sandström som avslutning.