Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sanering som räddar värden

Det breda utbudet av saneringstjänster är en tillgång för Skadetekniks uppdragsgivare. Och de är ganska ensamma om vissa metoder för att ställa allt till rätta.

Den 15 mars 2014 väcks Hans Nygren, produktions- och utvecklingschef på Skadeteknik Sverige AB, mitt i natten av beskedet att det finns en läcka i vattentornet Svampen i Örebro. Det visar sig vara en avloppsskada i ett serviceschakt som går över vattenreservoaren.
Eftersom smutsigt vatten från en läckande toalett runnit ner i dricksvattnet är dricksvattnet otjänligt och hela reservoaren måste göras ren. 100.000 örebroare är plötsligt utan vatten.
– Jag fick genast ut några man på plats. Man ska komma ihåg att schaktet bara är 60 centimeter högt. Där var trångt, varmt och fuktigt och killarna behövde skyddsmasker och full mundering på sig, så det var ingen lätt uppgift att sanera det 500 kvadratmeter stora betonggolvet.
25 man från Skadeteknik jobbade dygnet runt i fyra dagar med saneringen och under den tiden var invånarna tvungna att koka sitt dricksvatten. Efter knappt en vecka kunde Svampen leverera rent vatten till dricksvattennätet igen.
– Det här är en av de största och mest uppmärksammade insatserna vi gjort. Kunden var mycket nöjd med resultatet, säger Hans Nygren.

Bred kompetens
Skadeteknik, som firar 25-årsjubileum i år, är en komplett partner för alla typer av sanering och räddning av restvärden. Det kan handla om asbestsanering, avfuktning, brandsanering, industrisanering och marksanering för att nämna några områden.
– Just nu sanerar vi till exempel 7.000 meter fogar med PCB på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Killarna jobbar bland annat från en hänglift 44 meter över marken, så det gäller att de inte är höjdrädda, säger vd Kenneth Sers och skrattar.
Utöver huvudkontoret i Örebro är Skadeteknik etablerat på flera orter. I Karlstad sanerar företaget just nu också fogar med PCB. Denna gång åt Länsstyrelsen.
– Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för uppdragsgivaren. Inte minst i ett projekt som detta där även asbestsanering ingår, tillägger Kenneth Sers.
Underhållssanering ökar
Något som ökar är efterfrågan på mark-, olje- och miljösaneringar.

– Vi har egna mobila reningsverk som renar oljeförorenat vatten. I saneringen av förorenad mark använder vi bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten. En metod vi är ganska ensamma om i branschen, berättar Kenneth Sers vidare.

En annan trend är att intresset för underhållssanering ökar inom industrin, eftersom ett kontinuerligt saneringsarbete förebygger risken för till exempel brand.

– Det tycker vi är bra. Naturligtvis finns vi alltid till hands i samband med plötsliga händelser som bränder, vattenskador eller skadegörelse, men kan man undvika dramatiska händelser räddar man förstås större värden.
Skadeteknik nås på dygnets alla timmar genom en egen 24-timmarsjour som är certifierad av SOS Alarm.