Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sänkta energikostnader med ny styrteknik i villor

Värme och kyla i fastigheter står för en betydande del av den globala energianvändningen. Ett gemensamt och globalt uppmärksammat mål i strävan mot en mer hållbar utveckling är att fasa ut fossila energikällor, men att sänka energiåtgången är minst lika viktigt. Som svar på en av våra globalt största framtidsfrågor har ATC Industrial Group (ATC) lanserat ett egenutvecklat, patenterat system för optimal inomhuskomfort – som samtidigt sparar energi.

Med mer effektiv styrteknik kan stora mängder energi sparas. Det är möjligt tack vare att konsumtionen blir mer behovsanpassad. ATC har utvecklat en adaptiv teknik som går att integrera i de flesta fastigheter samt koppla upp mot befintliga värmesystem. Systemet, som ATC valt att kalla Scypho för att illustrera den självlärande tekniken, utgör ett stort steg i fastighetsbranschen – inte minst då stora ekonomiska besparingar möjliggörs samtidigt som vi sparar på miljön.

För priskänslig villamarknad
Med stöd från Energimyndigheten har ATC utvecklat Scypho för den priskänsliga villamarknaden. Tanken är att successivt introducera tekniken genom hela fastighetsbranschen.
– Vi är naturligtvis mycket glada över att ha fått Energimyndighetens erkännande och stöd. För små innovationsbolag är det oerhört viktigt med rätt stöd från början, säger VD Trued Holmquist, som tidigare ansvarat för uppbyggnaden av både Handelsbankens organsation för Internetbanken och konceptet för BankID och därmed har en vid förståelse för hur innovationsprocessen fungerar.
Tack vare stödet från Energimyndigheten kan ATC genomföra alla nödvändiga tester och verifieringar och kommer inför vintern ha ett fullskaligt system ute på marknaden. Trued beskriver nuläget som mycket positivt då ATC är redo för nästa steg i företagets utveckling – givetvis med siktet ställt på expansion.

Renodlat kunskapsföretag
Att växa innebär inte alltid att bli störst. För ATC handlar det om att bli bäst i branschen och utmärka sig genom unika erbjudanden. Och det gör man med Scypho.
– ATC är ett renodlat kunskapsföretag som bygger på spetskompetens från en grupp erfarna entreprenörer, välrenommerade företagsledare och experter inom värme, ventilation och IT. Scypho bygger på mycket sofistikerad teknik med komplexa funktioner men är samtidigt lätt att använda. Det är just kompetensen hos medarbetarna som utgör vår främsta styrka, understryker Trued Holmquist.
Att förstå användarnas behov och anpassa systemet därefter är en konst som ATC bemästrar. Systemet är adaptivt och skapar automatiskt en bild över rådande förhållanden i huset för att i nästa steg anpassa klimatanläggningens funktioner efter verkliga behov. Det innebär i sin tur stora besparingar i form av mindre energiåtgång tack vare optimal drift varje dag – året om.

Goda utsikter
Automatiserade styrsystem i fastigheter är inget nytt, men att utgå ifrån rådande förhållanden i individuella byggnader är det. ATC kommer att samarbeta med elbolag som distributionspartners och söka samarbeten med lokala och regionala installationsfirmor för att nå ut till villaägare över hela landet.
Parallellt med Sverigelanseringen har ATC fått flera förfrågningar från intressenter i bland annat Mellanöstern och Nordamerika, kanske blir det en lansering även där i framtiden? Än så länge är det bara spekulationer, men Trued är mycket hoppfull.
– Vi har fantastiska möjligheter att utvecklas tillsammans med fastighetsbranschen, konstaterar han avslutningsvis.