Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sanmina fortsatt expansiva i Örnsköldsvik

Sanmina-SCI AB satsar på rätt saker i rätt tid. När många andra tillverkande företag tvingas trappa ner både kapacitets- och personalmässigt så har Sanmina fortsatt att expandera i en av Sveriges minsta kommuner. Sin storlek till trots så är Örnsköldsvik numera en stark och i synnerhet expansiv entreprenörskommun, mycket tack vare en intensiv drivkraft och entreprenörsanda som lockar fler till regionen.

Sanmina är ett av många teknikorienterade företag i Örnsköldsvik. Regionen kännetecknas numera av en hög teknisk kompetens, dels genom närheten till flera teknikorienterade universitet men också tack vare det stora antal hemvändande högutbildade Örnsköldsviksbor som kommer tillbaka till Norrland och sin födelseort. Många med ingenjörsutbildning från Europas främsta lärosäten. Sanminas platschef Tord Berggren är en av dem.
– De fem största arbetsgivarna här i Örnsköldsvik är tillverkande företag med starka tekniska profiler och samtliga är ledande inom sina respektive nischer, upplyser Berggren. Vi är kommunens femte största privata arbetsgivare med drygt 360 anställda i dagsläget, en siffra som med stor säkerhet kommer att bli 500 inom en femårsperiod.
– Det som driver oss är framförallt en stark vilja och en motivation som inte finns någon annanstans. En vilja att utvecklas tillsammans med Örnsköldsvik och en motivation som kommer av att vi är flera som strävar åt samma håll med bland andra Hägglundsgruppen och Domsjö fabriker i spetsen.

Renodlad legotillverkare
Sanmina i Örnsköldsvik är en renodlad legotillverkare av tekniskt avancerade komponenter, system och kompletta anläggningar inom Medicin, Industri och Försvar. Från att ha varit en detaljproducerande enhet har Sanmina under de senaste tio åren utvecklats till ett kunskapsföretag med tillverkning av kompletta produkter och system. Allt fler kunder efterfrågar även utvecklingskompetens, därför har Sanmina byggt upp en organisation även för att ta hand om utveckling av kundernas produkter.
Tord Berggren understryker att Sanmina inte har några egna varumärken eller produkter, och det finns heller inga planer på att utveckla verksamheten åt det hållet. Anledningen är helt enkelt att Sanmina inte har för avsikt att konkurrera med sina egna kunder.
– Vi hanterar mycket värdefull och känslig information för våra kunder. Våra kunders produkter är ofta det mest värdefulla de har, och de anförtror oss sina affärshemligheter genom att låta oss tillverka deras produkter. Om vi skulle bedriva egen produktion så kan det lätt uppfattas som ren konkurrens.

Expansiva med NPI-tjänster
Däremot hjälper Sanmina till med NPI-tjänster, New Product Introduction, men produkterna förblir kundernas egna varumärken och Sanmina står fortfarande som legotillverkare. NPI-avdelningen etablerades för drygt tio år sedan med tre personer. Idag arbetar över 50 personer med NPI inom Sanmina i Örnsköldsvik och Tord Berggren tror mycket på fortsatt tillväxt inom detta tjänsteområde.
– Vi bidrar med vår kunskap och kompetens – det är detta som vi marknadsför och säljer. Vi har över 100 ingenjörer anställda, och är ständigt på jakt efter fler. Vi är måna om att ta hand om kompetens tidigt, som exempel satsar vi på traineeprogram och anställer nyutexaminerade ingenjörer.

Plats för ytterligare tillväxt
Berggren nämner också att när man väl börjat på Sanmina så stannar man ofta kvar. Det finns fortfarande kompetens som var med då företaget grundades 1968.
– Tack vare att vi är ett globalt verksamt och expansivt företag så kan vi attrahera de allra bästa. Vi erbjuder fantastiska utvecklingsmöjligheter för våra anställda, något som vi är oerhört stolta över. Vi har nu tillgång till större lokaler då vi expanderat från 7,500 kvm till hela 10,000 kvm, vilket betyder att vi nu har plats för ytterligare tillväxt.
Det är stora investeringar som Sanmina gjort i lilla Örnsköldsvik. Förutom utökning av produktionslokalerna så har man också investerat i renrum och ny utvecklingskompetens.
Tord Berggren ser mycket ljust på framtiden. Sanmina har lyckats satsa på rätt saker i rätt tid, investeringar som nu bär frukt och lyfter företaget ytterligare.