Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sapa och WICONA lever kvar som varumärken

Sapa och WICONA är två mycket välkända varumärken inom byggbranschen. Båda ingår sedan en tid tillbaka i Hydrokoncernen, men som profilerade varumärken lever de kvar på marknaden. Båda förknippas med högteknologiska byggsystem i ett av världens vanligaste och mest hållbara material – aluminium.

Det tyska varumärket WICONA blev en del av Sapa Building Systems 2013. Idag tillhör båda Hydro Building Systems. De ursprungliga affärsområdena finns emellertid kvar under respektive varumärke, och gentemot marknaden kommer man även fortsättningsvis att använda varumärkesnamnen Sapa respektive WICONA.

Alla möjligheter att utvecklas
Om det fanns någon oro kring uppköpet kan den skingras nu. För kunden blir det ingen skillnad i service eller leverans – troligtvis får kunden snarare en ännu mer dedikerad partner i ”nya” Sapa och WICONA.
– Den nya ägarstrukturen påverkar inte våra varumärken eller deras innehåll. Förvärvet ger oss däremot nya möjligheter som långsiktig partner till våra kunder. Eftersom Hydro är en renodlad aluminiumproducent – från råvara till återvinning – har vi nu alla möjligheter för att bli en ännu starkare leverantör på marknaden, säger kommunikationschefen Laurent Heindorff.
Hydro är ett starkt industriföretag som enbart fokuserar på aluminium. Det ger en långsiktighet i ägandeskapet som kommer att bygga vidare på den starka grund som svenska Sapa och tyska WICONA redan etablerat på världsmarknaden. Sapas hemstad Vetlanda kommer även framgent att vara ett center för utveckling.

Satsar mer på privatmarknaden
Traditionellt är både Sapa och WICONA starka varumärken inom den professionella byggbranschen. Sapa kommer även fortsättningsvis att ha tre affärsområden: byggsystem, transportsystem och golvsystem. WICONA kommer att fortsätta fokusera på avancerade högteknologiska byggsystem i aluminium.
Fasader, dörrar, fönster, skjutpartier, glastak och sollameller är några exempel på produkter som tillverkas inom både Sapa och WICONA. Erbjudandet under respektive varumärke kommer nu att vidareutvecklas för att även inkludera ett fullsortiment för privatmarknaden, där det finns mycket stora tillväxtmöjligheter framöver.
– Vi har redan börjat satsa på privatmarknaden och syns på mässor bland annat. Då vi var med på Nordbygg valde vi att profilera oss både mot byggbranschen och privatmarknaden. Vi visade upp våra fasader och dörrar, men visade också hur vi kan förändra kundens vardagsrum med våra lösningar, förklarar Laurent Heindorff.
Responsen var mycket god – användarvänliga, stilrena produkter och gedigen skandinavisk design var några av komplimangerna man fick höra under mässan. Det bidrar naturligtvis till att sporra framtidstron ytterligare för Sapa och WICONA – två ytterst levande varumärken.