Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Säters Snickerifabrik satsar vidare i större lokaler

Säters snickerifabrik tror på framtiden och satsar nu stort genom att flytta till nya lokaler i grannkommunen. Samtidigt görs en omfattande investering i en helt ny målningsanläggning samt andra åtgärder för att optimera produktionsflödet.

Ytter- och innerdörrar, spegeldörrar och fönsterdörrar, fönster i alla former, paneler, inredning och möbler – Säters Snickerifabrik erbjuder alla typer av specialsnickerier för anpassning i alla typer av miljöer. Kulturmärkta hus och varsamt renoverade byggnader är lite av fabrikens specialitet, liksom alla andra typer av projekt där kraven är lite högre.

Allt är kundbeställt
Det traditionella hantverket lever kvar i Säters Snickerifabrik, även om digitaliserade processer förenklar många moment och möjliggör en högre kapacitet. Det som särskiljer fabriken i Hedemora från många av konkurrenternas verksamheter är att allt är kundbeställt.
– Det finns inga stora lager fyllda med standardprodukter hos oss. Tillverkningen påbörjas först när vi fått en bekräftad order. Det ger oss en mycket hög flexibilitet, och trots att allt tillverkas efter specifikation så kan vi hålla korta ledtider, säger Malin Hedlund, vd på Säters Snickerifabrik.
Den höga flexibiliteten och den stora kompetens som finns hos Säters Snickerifabrik är ofta mer avgörande än lägsta pris idag. Lågkostnadsländernas produktion är ofta inte anpassad efter den måttanpassad efterfrågan som snickeriet jobbar med. För Säters Snickerifabrik utgör Stockholmsregionen och Mälardalen huvudmarknader.
– Tack vare korta avstånd och en tekniskt avancerad tillverkningsprocess kan vi vara konkurrenskraftiga, bekräftar Malin Hedlund.
Den största kundgruppen är mindre och medelstora byggare. Bland projekten finns allt från exklusiva villor till anpassningar av kontorslokaler samt restauranger. En del projekt pågår också i offentliga miljöer. Malin Hedlund berättar att fabriken även levererar fönster och dörrar för renoveringsarbeten i slott och kyrkor – då gäller det att man visar stor respekt för kulturarvet.

Satsar på tillväxt
Säters Snickerifabrik etablerades av nuvarande försäljningschef Tommy Anderssons farfar på 1940-talet. All produktion har varit måttbeställd och specialtillverkad för varje enskild kund sedan dess. Med en egenutvecklad säkerhetsdörr kompletteras utbudet, och säkerhetsdörren är den enda produkten som kan gå under benämningen serietillverkad.
Säters Snickerifabrik är troligtvis landets enda leverantör av säkerhetsdörrar i trä. Själva dörren har säkerhetsklass 3, kärnan är densamma oavsett dörrens estetiska utförande. Alla säkerhetsdörrar är dessutom måttbeställda – även här är det kundspecifika fortfarande påtagligt.
Kundanpassad produktion är även avgörande för fabrikens framtid. Efterfrågan ökar och därför satsar Säters snickerifabrik på en utökad produktionsyta i grannkommunen Hedemora. Namnet Säters snickerifabrik ska dock behållas, eftersom det omfattar ett varumärke som byggts upp under en mycket lång tid.
– Med större lokaler, en ny målerianläggning och en del nya produktionsprocesser med större automationsgrad antar vi framtidens utmaningar. Vi tror på kundanpassat och vi vet att lägsta pris inte är avgörande i slutändan – det handlar snarare om rätt pris för rätt kvalitet och det är precis det vi står för. Vår framtidssatsning understryker det, säger Malin Hedlund avslutningsvis.