Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Satsar på tillväxt med medarbetarna i fokus

Hos Ekonomikompetens i Karlstad är konsulterna kommunikativa, proaktiva och visar ett stort personligt engagemang. Idag är de cirka 35 konsulter, men siktar på att bli 50 konsulter inom de närmaste 3 åren.
– Vi skall fortsätta växa och då krävs det ständig förbättring och nöjda kunder.  Våra medarbetare är vår största tillgång och deras personliga engagemang såväl mot kund som internt inom företaget är grunden vi utgår från och som vi är oerhört stolta över, säger kontorschefen Stefan Berg.

Användbara siffror- Helt enkelt
Ekonomikompetens är en auktoriserad byrå genom SRF och har såväl auktoriserade redovisningskonsulter som auktoriserade lönekonsulter. 
– Att våra leveranser skall följa lagar och regler är en självklarhet, säger Stefan Berg. I den löpande hanteringen arbetar vi ständigt för att effektivisera flödena för våra kunder. Det är när bokföringen är inne som de verkligt stimulerande och värdeskapande processerna börjar. Vi analyserar resultaten och säkerställer en rättvisande bild. Kunden får tillgång till all bokföring via nätet, kundanpassade rapporter och månadsvisa möten där vi går igenom utfall och eventuella åtgärder tillsammans. Här är det viktigt att kommunikationen sker på kundens nivå och att de förstår det ekonomiska läget som grund i sitt beslutsfattande för sin verksamhet. Vår återkommande kommunikation och konsulternas genuina intresse för kunden gör oss till en naturlig part att rådgöra med.

Del av Accountor
Det finska ekonomi och löneoutsourcingföretaget Accountor förvärvade Ekonomikompetens sommaren 2014. Det har givit Ekonomikompetens större tekniska resurser och ekonomiska muskler att fortsätta utvecklas i Karlstad som stadens ledande ekonomi- och löneoutsourcingpartner.
– Accountor med sina 2.500 medarbetare, varav drygt 300 i Sverige kan verka skrämmande till storlek, men de har en värdegrund och en strategi som ligger helt i linje med vårt kontor här i Karlstad. Vi får i och med uppköpet en möjlighet att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen, en hygienfaktor för att kunna överleva i den här branschen idag, samtidigt som vi får mer utrymme till att fokusera på vår tillväxt. 
En hälsosam tillväxt där fokus på medarbetaren är grunden för fortsatt framgång. 
– Hos oss får du stor frihet under ansvar och du får jobba på ett prestigelöst kontor där transparens och rak kommunikation genomsyrar hela verksamheten, säger Stefan Berg och fortsätter:
– Att känna engagemang och respekt för både arbetsplatsen och kunderna samt förstå effekten av VI istället för JAG är något vi tittar noga efter i alla våra anställningsintervjuer. Med sikte på tillväxt så har vi alltid ett intresse av att träffa konsulter som delar vår uppfattning, avslutar Stefan Berg.