Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Savecore räddar data med rätt lagringstjänster

Digitaliseringen öppnar många nya möjligheter för företag att göra affärer inom fler områden. Samtidigt uppstår nya utmaningar då allt mer data lagras i molnet. Det måste finnas rutiner för att garantera säker hantering av känslig information – men hur påverkas säkerheten av molnet?

Molntjänster är egentligen inga nya fenomen. De bygger på samma princip som företeelsen att låta sin server stå i någon annans serverhall. Alltså att lagra sin data där det finns plats och där man kan ställa krav på hur den ska hanteras och av vem. Mer relevant är då kanske att fråga hur lagringstjänsters utformande påverkas av molnet.
– Den största skillnaden nu mot tidigare, det vill säga innan molnet, är att IT konsumeras på ett nytt sätt. Idag skrivs sällan långa avtal för större lagringskapacitet, då måste vi som arbetar inom det segmentet förhålla oss till det och utveckla nya tjänster för nya behov. De moderna lagringstjänsterna ska vara lätta att hantera och de ska kunna skalas upp och ner vid behov, förklarar Nicklas Ericsson, försäljningschef på Savecore i Sundsvall.

Hur lagras data?
Savecore är ett litet norrländskt IT-företag som hanterar stora uppdrag. Den största affären kretsar kring lagring såsom till exempel backup- och arkiveringstjänster. Server, lagring och databaser – teknologin bakom är egentligen samma som används i dagens molntjänster.
– Savecore etablerades 2004, men vi som grundare har arbetat med tekniken sedan 1980-talet – det är samma princip idag, men med ett nytt namn i form av molnet. Oavsett hur man ser på det och vad man väljer att kalla det – så är mer än hälften av allt vi gör relaterat till lagring av data, säger Nicklas Ericsson.
Så hur lagras data?
– Det beror på hur den ska användas och av vem. Moses stentavlor var också data som skrevs ner för att sparas, alltså lagras, för framtiden. Det vi lagrar är data som ska sparas och vara sökbar för framtida tillämpning, svarar Nicklas.
Beroende på vilken typ av data det är så måste beslut fattas kring hur länge den ska lagras och vem som ska ha tillgång till den. Det hjälper Savecore kunder över hela Sverige med. Ofta är det större företag och organisationer med stora datamängder – men det behöver inte alltid vara det.

Vilken data ska sparas?
All data som ska lagras är av intresse för Savecore, som har en bred portfölj av helhetstjänster för ändamålet.
– En annan viktig fråga som kunderna ställer är hur länge data ska sparas och hur man avgör vilket tidsperspektiv som är rimligt. Att spara all data under längre tid utifall att den behövs är en stor resursmässig utmaning. Oftast är det bättre att göra en analys över vilken data som är användbar över tid, men även data som kanske aldrig används måste ibland sparas.
Nicklas Ericsson ger ett exempel där en röntgenbild över en enkel skada i tonåren kan vara av intresse flera decennier senare om en ny sjukdom uppstår.
– Sjukvården är ett exempel på ett område där data bör sparas över mycket lång tid. Det finns många andra tillämpningar där långvarig datalagring är försvarbar. Våra arkiveringstjänster utvecklas för sådana tillämpningar och här tror jag att vi kan göra stor skillnad i framtiden – vi ska hjälpa fler att arkivera på ett sätt som ser till att data är säkert sparat över lång tid utan att knäcka ekonomin, avslutar Nicklas Ericsson med.