Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

SCA drivande i regionalt skolutvecklingsprojekt

SCA är som Europas största privata skogsägare en stark tongivare i det regionala, nationella och internationella hållbarhetsarbetet. Koncernen befinner sig redan i frontlinjen med produkter som är hållbara ur ett livscykelperspektiv, men vill ta ytterligare ett stort kliv mot ökad social hållbarhet. Det får SCA Forest Products gehör för i sin senaste satsning tillsammans med Mittuniversitetet och andra aktörer i regionen som står bakom föreningen Mitt Norrland Utbildning.

Precis som många andra inom näringslivet blev SCA bekymrade när det uppdagades att Västernorrlands och Jämtlands län har landets lägsta utbildningsnivå. Eftersom en betydande del av SCAs skogstillgångar finns i de två länen, så finns även ett antal av koncernens sågverk, massafabriker och pappersbruk i regionen.
Kort sagt, SCA är beroende av regionen samtidigt som regionen till stor del lutar sig mot skogskoncernens långsiktiga verksamhet. Det handlar om tusentals arbetstillfällen i SCAs egen organisation, och åter tusentals sysselsatta tack vare SCAs närvaro i båda länen.
– Som en del av vår egen kompetensförsörjning måste vi se över utbildningsnivån i regionen. Det finns bra utbildningar på högre nivå, men problemet är att andelen studenter från regionen som studerar på Mittuniversitetet är mindre än vad vi skulle önska. Många kommer från andra delar av landet eller till och med från andra länder, och de flyttar ofta härifrån efter avslutad utbildning, förklarar Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.

Näringslivet utvecklar skolan
Björn Lyngfelt är även ordförande i föreningen Mitt Norrland Utbildning, MNU, som samlar kommuner och företrädare från näringslivet i Västernorrland och Jämtland. MNU har initierat en mångårig satsning för att redan på grundskolenivå involvera och engagera i utvecklingen av skolans verksamhet. Mycket kretsar kring att utveckla ett bättre ledarskap med tydligare koppling till entreprenöriellt lärande bland annat.
– Tre skolor har under de senaste två åren deltagit i skolutvecklingsprojektet, berättar Björn. Kopplat till varje skola finns dessutom ett fadderföretag som ska bistå i de viktiga utvecklingsfrågorna. Forskare från Mittuniversitetet är delaktiga genom att bistå skolorna i deras utvecklingsarbete och följa och dokumentera utvecklingsprocessen. De ska också utvärdera och sammanställa resultaten.
SCA Forest Products är fadder för Matfors skola, en F-9 skola i Sundsvall som bland annat har för avsikt att öka entreprenörsintresset bland eleverna, inspirera äldre elever att ta hand om en del av undervisningen av yngre elever samt att utveckla praktiska inslag tillsammans med näringslivet.
– Jag har blivit glatt överraskad över hur skolorna och företagen funnit varandra. SCA har visat ett enormt engagemang och har bidragit till att lyfta undervisningen till en annan nivå, bland annat inom språkundervisningen där man har relaterat kunskapen till yrkesroller på företaget, säger Conny Björkman, projektledare vid Mittuniversitetet.

Stärker hela regionen
Conny Björkman ser projektet som ett unikt kunskapsutbyte som gynnar hela regionen, inte enbart de skolor som medverkar. Redan nu kan man se spännande resultat och ett engagemang utöver alla förväntningar. Alla lärare och elever på skolorna medverkar i utvecklingsarbetet.
– Projektet är ett sätt att bygga kompetens underifrån och på sikt stärka regionen med välutbildad arbetskraft som väljer att stanna kvar här, fortsätter Björkman.
Ett mycket viktigt inslag har varit och är fortfarande att inspirera fler ungdomar att välja en teknisk utbildning. Men för SCA är det inte allt.
– Vi fokuserar inte bara på teknisk kompetens, utan kommer att behöva rekrytera inom alla områden. Humanister, språkkunniga och ekonomer – det finns väldigt många olika kompetensgrupper inom SCA och det försöker vi visa genom projektet, säger Björn Lyngfelt.