Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

SCA tror på Jämtlands framtid som skogstätt län

SCA är den största privata skogsägaren i norra Europa. I Jämtland är enkelt uttryckt vart tredje träd en del av SCAs bestånd. Det gör naturligtvis koncernens intresse för Jämtland och länets utveckling omfattande. Under Skidskytte-VM i Östersund 7-17 mars 2019 kommer SCA att se till att synas lite extra.

SCA sponsrar Jämtlands största evenemang. När Skidskytte-VM kommer till Östersund ser SCA möjligheten att visa upp inte bara sitt eget varumärke utan även Jämtland för världen. Det kommer att få ett mycket positivt gensvar, tror Björn Lyngfelt, informationsdirektör på SCA.
– Jämtland är helt klart vår hemmaplan, säger han. Ett av Sveriges största sågverk finns här och det är vårt sågverk i Gällö. Vi har även Jämtlands största träförädlingsindustri i Stugun. Vi ser oss i allra högsta grad som ett jämtländskt företag och engagerar oss därför i stora händelser som till exempel Skidskytte-VM.

För Jämtlands framtid
Skidskytte-VM är hittills det största idrottsevenemang som anordnats i Östersund och Jämtland. Under veckan 7-17 mars 2019 får SCA ett unikt tillfälle att visa världen att man verkligen tror på Jämtlands framtid som skogstätt län och betydande producent av skogsprodukter från norra Sverige.
– SCA har en tradition av att samarbeta med och sponsra skogsnära idrotter som skidåkning, skidskytte och orientering. Under Skidskytte-VM kommer vi att uppvakta skogsägare i regionen som vi bjuder in till evenemanget. Vår ambition är ju att knyta fler samarbeten , säger Björn Lyngfelt, som personligen kommer att vara på plats under VM-veckan.
SCA kommer även att passa på att marknadsföra de senaste årens investeringar i både Gällö och Stugun. Gällö sågverk har bland annat fått en ny panna och torkanläggning, en investering på cirka 80 miljoner kronor. Att man satsar stort i Jämtland är det ingen tvekan om.

I hållbarhetens tecken
SCA arrangerar seminarier under hela veckan och kommer att bjuda på mat och dryck under hela evenemanget. Utöver skogsägare och andra partners i regionen bjuds kunder som har intresse av SCA och förhoppningsvis även av skidskytte in.
– Våra kunder finns över hela världen men de som ligger relativt nära vår region har bjudits in för att delta i detta spektakulära evenemang, säger Björn Lyngfelt. Det gör vi inte bara för vår skull utan för hela Jämtland som attraktiv region att besöka och investera i.
Temat för Skidskytte-VM 2019 är hållbarhet. Det ska vara en tävling i hållbarhetens tecken och det skriver SCA som skogsbolag gärna under på.