Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

SCA vill vidareutveckla containertrafiken från Sundsvall

Skogsbolaget SCA söker alltid driva viktiga förändringsprocesser som gynnar de samhällen man verkar inom och i närheten av. SCA har som ett av Sveriges största exportbolag en stor dragkraft när det gäller utveckling av smarta logistiklösningar, och för SCA:s del handlar det i första hand om att utvecklas inom intermodala containertransporter.

SCA:s terminal i Tunadalshamnen i Sundsvall är från början byggd för att hantera andra typer av transporter än just containertransporter. De senaste årens utveckling visar dock att containertrafiken blir mer omfattande, och att allt fler typer av gods lastas i container. Att bygga en mer komplett containerhamn och en mer anpassad terminal ligger därför på att göra-listan för både Sundsvalls kommun och för SCA.
– Det är självklart att det skulle innebära ett stort lyft för regionen om containertrafiken vidareutvecklas. Det skulle vara som en vitamininjektion för hela regionen, säger Magnus Svensson, logistikchef på SCA.

Behöver bygga ut hamn och terminal
SCA har redan förstärkt containertrafiken till och från regionen genom att skriva avtal som möjliggör bättre fyllnadsgrad av containrar på sjön i alla riktningar. Att köra tomma containrar tillbaka till Sundsvall efter att trävaror, papper eller pappersmassa lastats av någonstans i Europa eller världen, är knappast lönsamt, och inte heller miljömässigt försvarbart.
I dagsläget kör SCA fullastade transporter från Tunadalshamnen i Sundsvall till bland annat Sheerness utanför London, Kiel och Rotterdam. Från Rotterdam körs fullastade containrar tillbaka till Stockholmsregionen med importerade konsumentprodukter och till Sundsvall med olika insatsvaror till industrin.
Nu gäller det att maximera nyttan av returtransporten även från Rotterdam. Det är en uppgift som Magnus Svensson funderar mycket på just nu och som kräver en utbyggnad av den befintliga hamnen, som ska förstärkas med en modern containerhantering och kombiterminal i anslutning till det.

Containerhamn kan stå klar 2022
Att utveckla regionens logistik är allas angelägenhet, även om SCA har ett stort intresse själva med tanke på de volymer skogsindustriprodukter som skickas från Sundsvall.
– Vi har ett projekt tillsammans med Sundsvalls kommun där vi ska ta ett gemensamt krafttag för utvecklingen. SCA ska finansiera den nya containerhamnen och Sundsvalls kommun ska i sin tur bygga och finansiera den nya kombiterminalen, berättar Magnus Svensson.
Det blir ett stort projekt med Sundsvalls mått mätt. I skrivande stund väntar man på en slutgiltig miljödom efter ett överklagande. Om det blir som SCA och kommunen tänkt sig kan byggnationen av den nya containerhamnen påbörjas redan under 2019, för färdigställande omkring 2022. Detsamma gäller kombiterminalen som ska knyta ihop de olika transportslagen i Tunadalshamnen.
– Jag ser tidsplanen som rimlig med tanke på att vi redan har en del av infrastrukturen på plats. Vi har sett en enorm tillväxt på containersidan under de senaste åren och vill därför bygga ut vår kapacitet att fortsätta växa inom detta område. Det är viktigt för SCAs utveckling men också för hela regionen,, avslutar Magnus Svensson.