Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Scandinavian Supply Chain ser till hela logistikkedjan

I Växjö, mitt i en av Sveriges mest expansiva regioner med utmärkt infrastruktur, erbjuder Scandinavian Supply Chain (SSC) smarta logistiklösningar för alla behov. Med stor lagringskapacitet omfattande varm-, kyl- och fryslager kan SSC ta hand om de flesta typer av gods, samordna transporter för effektivare logistikflöden med bättre miljölösningar samt t.o.m. ta hand om vidareförädling av kundernas gods. SSC är en naturlig partner som sköter hela logistikkedjan på ett professionellt och mycket smidigt sätt.

SSC utmärker sig på flera områden. Dels genom den breda tjänsteportföljen som omfattar lagringstjänster i alla temperaturer, kundordersammanställning, transportsamordning, omlastning och förädling, och dels genom de stora lagringsmöjligheterna.
– Vi arbetar uteslutande med kundunika lösningar där vi ser till hela logistikflödet, upplyser Peter Sunesson, VD på SSC. Vi kan garantera en hög kostnadseffektivitet tack vare vårt helhetsperspektiv där vi samverkar med fristående aktörer som ser över transport, omlastning och leverans till slutkunder. Man kan säga att vi har hela världen som arbetsfält. Vi finns förvisso etablerade här i Växjö, men genom våra kunder och samarbetspartners når vi världsmarknaden.

Dubbla uppdrag
SSC etablerades 2007 genom att man tog över ICA:s centrallager i Räppe utanför Växjö. Genom att SSC fick tillgång till lager med alla temperaturzoner tryggades en stor kundgrupp redan från början. Företaget har vuxit snabbt sedan starten och idag är man ett 60-tal anställda. Det positiva företagsklimatet i Växjö färgar verksamheten, samtidigt har SSC kunder över hela landet.
– Vi har kunder inom ett stort antal segment, med väldigt olika verksamheter. Vi har även ett antal hyresgäster här hos oss eftersom våra lokaler är så pass omfattande. Vi har därför dubbla uppdrag, dels som logistikpartner, och dels som hyresvärd. Det ställer stora krav på oss att vara flexibla och lyhörda inför våra kunders önskemål, vi utvecklar tjänsterna kontinuerligt för att kunna överträffa alla förväntningar, säger Peter Sunesson.

Bästa tänkbara utgångspunkt för vidare tillväxt
Som namnet antyder arbetar SSC med s.k. supply chain management, tjänster inom hela försörjningskedjan för att företag ska få ut sina varor till slutkunder. Målgruppen växer, allt fler företag värdesätter den här typen av helhetslösningar där allt från orderhantering och packning till transport och leverans till slutkund omfattas.
Växjö och Kronoberg växer också som logistiskt nav. Med god infrastruktur och närhet till hamnar, flygplats och järnväg har SSC bästa tänkbara utgångspunkt för vidare tillväxt.