Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Scanmast – kunskap att bygga morgondagen

Scanmast ser till att en stor del av samhällets grundläggande infrastruktur fungerar. Det började redan 1929 när Wibe grundades som bland annat byggde ut det svenska radio- och TV-nätet i mitten på förra seklet. 2009 förvärvade Scanmast verksamheten och idag erbjuder företaget både tjänster och produkter inom belysning, övervakning, fiber och mobila nät.

Tiderna förändras, teknikutvecklingen går allt snabbare och med den föds också nya behov på marknaden. Under årens lopp har Scanmast vuxit tillsammans med kunder som man byggt långvariga relationer med genom utbyggnaden av våra 2G-, 3G- och 4G-nät.
Scanmast satsar nu mer än någonsin på att bygga upp sitt varumärke och tydligare förmedla vad man levererar och står för.
– Vi ser en stor marknad för oss även utanför våra upparbetade kundrelationer, säger Roger Mobrin, vd för Scanmast. Vi ska öka bredden och söka nya kundgrupper, samtidigt som vi fortsätter att fördjupa de relationer vi redan har. Vi ser inte minst en stor tillväxtpotential i samband med att 5G ska utvecklas.

Framtidens kommunikationsnät
Standarden för 5G är inte fastställd ännu, men många av de ledande mobiloperatörerna annonserar redan nu att nätet ska börja byggas inom några år. Att byta ut samtliga befintliga torn är inte en lösning. Scanmast försäljningschef Jocke Karlén menar att de master och torn som redan finns idag kommer att användas för framtidens kommunikation.
– Det som tillkommer med 5G är snarare teknik för ett mer robust nät. Om vi exempelvis ska ha självkörande bilar i framtiden så krävs en felfri uppkoppling i realtid. Roger Mobrin delar uppfattningen och tillägger att det fortfarande är väldigt mycket som ska byggas för att samhället ska kunna möta och använda 5G. Det kommer med stor sannolikhet att byggas på befintliga master och många nya antenner ska installeras i kommersiella och offentliga fastigheter.
– Naturligtvis utgör detta en fantastisk möjlighet för Scanmast att växa på befintliga marknader, det vill säga Sverige och Norge, men förhoppningen är att vi ska kunna utveckla kontakter utanför vår hemmamarknad, säger Roger Mobrin.

Fortsatt expansion
– Vi växer även inom våra övriga affärsområden, vi har till exempel byggt ljusanläggningarna på alla större idrottsarenor i Sverige och är marknadsledande på master och torn för belysning, övervakning, vindmätning och kommunikation, säger Jocke.
– Vi har för avsikt att vara förstahandsvalet när det gäller byggnation, drift och underhåll. Expansionen innebär att vi kontinuerligt behöver fylla på med mer kompetens för att kunna möta morgondagens krav gällande teknik, flexibilitet och prestanda. Kunderna ska använda vår kunskap för att nå sina mål, avslutar Roger.