Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Scanunit står för oöverträffad kvalitet och leveranssäkerhet

Scanunit har för avsikt att vara marknadens bästa leverantör av underhåll, reparationer och installationer ombord på fartyg samt offshore plattformar. Tack vare dygnet-runt beredskap och väletablerade samarbetsnätverk är Scanunits personal snabbt på plats om något händer. Koncernen är känd världen över tack vare ett djupgående kvalitetsfokus där man aldrig kompromissar med säkerheten. Inget uppdrag tycks för stort eller för komplext. Scanunit är en one-stop-shop för alla aktörer som behöver hjälp med reparationer och installationer samt service.

Trygghet, kvalitet och säkerhet är Scanunits ledord. För att säkerställa en hög och jämn kvalitet som överträffar kundernas förväntningar satsar Scanunit stora summor årligen på att vidareutbilda personalen.
– Om vi inte satsar på att vidareutveckla vår kompetens så kan vi inte fortsättningsvis vara bäst på marknaden, säger vd och koncernchef Per Ekelund. För oss är det därför naturligt att investera i utbildning. Vi utbildar just nu flera svetsare efter nya direktiv som kräver att bärande konstruktioner ska tillverkas och underhållas av internationellt godkända svetsare. I branschen så kallas man för International Welding Specialist (IWS). Utöver detta så krävs det också att vi kan uppfylla ett antal klassregler eftersom vi arbetar specifikt med applikationer till havs.

En aktör sköter allt
Scanunit erbjuder hela skalan från underhåll, reparation och installation av rörsystem, hydraulik, svets och stålkonstruktioner till besiktning, provbelastning och klassificering av alla typer av lyftutrustningar som används till havs.
– Vi svetsar, målar, blästrar och underhåller. Allt sker genom en kontakt, det kan inte bli enklare för kunden. Dessutom kan vi säkra leveransen genom att vi själva utför allt arbete med egen personal. Företaget är givetvis ISO 9001 och 14003 certifierade.
Bland konkurrenterna finns flertalet svetsfirmor och målerier. Per Ekelund understryker att för Scanunit så är det helhetsåtagande som gäller.
– Vi arbetar både ombord på fartyg och offshore plattformar samt i hamnar där det nästan alltid finns flera olika lyftdon med olika egenskaper och kapaciteter. Vi har kännedom om alla typer av lyftutrustningar som finns på marknaden idag. Vi är godkända av Sjöfartsverket för att kunna utföra besiktningar och klassificeringar på allt som kan förknippas med lyftutrustning, såsom kranar, dävertar, hängdäck, ramper, traverser och livbåtar, förklarar Per Ekelund. Vi har även en komplett riggverkstad i Helsingborg och i Fredericia.
Scanunit designar och tillverkar även egna pallgafflar och lyftok för både industri och sjöfart under varumärket Lasto. De relativt enkla lösningarna till trots så står Lasto för marknadens fiffigaste system för självbalanserande pallgafflar.

Starka i Helsingborg
Regionen betyder mycket för Scanunit och Scanunit betyder mycket för regionen.
– Eftersom vi har jour dygnet runt så kan vi snabbt vara på plats vid eventuella haverier. Vid ett tillfälle räddade vi last, och en kran motsvarande stora kapitalvärden här i Helsingborgs hamn. Lasten hade fastnat i fartyget och följderna skulle kunna ha blivit förödande för både last och kran, även för fartygen som höll lasten. Genom att vi snabbt etablerade två kraftfulla kranar kunde vi hålla lasten samtidigt som den lossades från den havererade kranen. Vi var på plats inom en timme från att vi fick samtalet, jag tror i ärlighetens namn inte att många andra skulle ha klarat detta, säger Per Ekelund med eftertryck.
Scanunit har 35 anställda i Helsingborg och sju i Göteborg. Dessutom arbetar ytterligare ett 30-tal med tunnelbygget genom Hallandsåsen som ska vara klart 2015. Här har Scanunit varit verksamma sedan 2005 och projektet är det längsta i företagets historia. Nyligen etablerade koncernen ett nytt företag i Danmark som ska arbeta nära de stora entreprenörerna där, bland annat med tunnelbygget från danska Rödby till tyska Puttgarden.