Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Schening belyser ren konkurrenskraft genom effektivare resursflöden

På dagens hårt konkurrensutsatta marknad pågår en ständig jakt efter ökad kostnadseffektivitet som i sin tur leder till ett starkare och mer attraktivt erbjudande. Läget är detsamma för såväl stora som små företag, med skillnaden att de stora bolagen oftast har större marginaler för att hantera överraskningar och marknadsförändringar. En bättre flödesekonomi, eller Supply Chain Management, har blivit grundläggande för en positiv utveckling i dagens företag.

Schening är en viktig partner för alla företag och organisationer som på ett effektivt sätt vill övervaka och optimera flödet av resurser som passerar genom verksamheten. Företaget grundades i Skandinavien 2008 av en grupp erfarna konsulter som tidigare varit verksamma inom en av marknadens ledande konsultfirmor inriktade på Supply Chain Management. Verksamheten bygger emellertid på kunskap med betydligt längre anor via det amerikanska systerbolaget Establish som grundades redan 1973.

Analyserar verksamheten ingående
Var finns kunderna? Hur når man dem bäst? Hur kan man bäst försörja kunden med varor och samtidigt se till ökad lönsamhet både i den egna respektive kundens verksamhet? Det är typiska frågor som Schening ställer och söker svar på. Som en komplett partner inom såväl Supply Chain Management som Service Operations Management och Business Analytics har Schening all kunskap som krävs för att skapa riktigt bra och effektiva processer.
– Vi har dels en stor palett med analysverktyg för att skapa kontroll över flödesekonomin, och dels en bred erfarenhet av att ingående analysera verksamheter. Många företag har inte ett tydligt serviceerbjudande, det är inte alltid fastställt exakt vad man lovar och vad man kan lova att leverera. Det kan vi hjälpa till att fastställa genom våra tjänster inom nätverksoptimering, berättar Mats Wahlberg, Partner och senior konsult hos Schening AB.
Schening har ett brett tjänsteutbud som även omfattar projektledning inom Supply Chain Management, Inventory Optimisation och Supply Chain Audit. För många företag kan det vara dyrt att lagerhålla vissa produkter hela tiden – men vad kostar det om man inte har produkten på lager när den väl efterfrågas? Schening kan kartlägga det och mycket mer.

Ökad lönsamhet genom tydlighet
Mycket förenklat kan man säga att Schening skapar ökad lönsamhet för sina kunder genom att synliggöra interna processer. Då ser man tydligare vad som behöver och kan förbättras. För att genomföra förbättringarna krävs en detaljerad plan och även den kan Schenings konsulter utveckla tillsammans med kunden.
– Vår metodik för att beräkna och bedöma flöden är universal och gångbar världen över, men tillämpningen är lokal. Att distribuera en vara från New York är givetvis annorlunda än att distribuera den från Gislaved, men sättet att mäta flödet på och grunden för vår analys är ungefär lika. Därför kan vi applicera väldigt mycket av den kunskap som samlats i det amerikanska bolaget även här på den svenska marknaden, säger Lars Brunius, som precis som Mats Wahlberg är Partner och senior konsult.

Marknaden börjar mogna
Det finns ett fåtal större konsultbolag globalt som fokuserar på Supply Chain Management. De flesta, eller rentav samtliga, har dock andra fokusområden också. Det har inte Schening.
– Att helhjärtat fokusera enbart på ett ämnesområde har gjort oss starka på den svenska och internationella marknaden. Vi har dessutom lyckats väldigt bra med våra rekryteringar och teamet i Sverige består av en välbalanserad mix av seniora och juniora konsulter. Nu ser vi fram emot att växa ytterligare i takt med en märkbart ökad efterfrågan, marknaden börjar mogna för vår typ av tjänster nu, tillägger Lars Brunius som avslutning.