Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Science Park Borås under utveckling

Idéer från forskning och innovatörer vid Högskolan i Borås ska omvandlas till affärer i nya Science Park Borås. Staden har sedan länge en inkubator som drivs i kommunal regi, företagshotell finns också. För att skala upp verksamheten till något som formellt kan kallas för science park krävs en projektarena, och det är precis det som står på agendan nu.

Högskolan i Borås har tillsammans med andra aktörer som Borås Stad och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut börjat bygga en infrastruktur för en ny science park i den expansiva stadsdelen Simonsland.
– Med samlade krafter har vi alla förutsättningar för att bygga en framgångsrik science parkmiljö här i Borås. Tillsammans med andra science parks i regionen, det vill säga Göteborg, Trollhättan och Skövde, kan vi dessutom skapa ett starkt västsvenskt nätverk med gynnsamma synergieffekter för alla parter, säger Erik Bresky, tidigare prefekt vid Textilhögskolan och nu utvecklingsansvarig för Science Park Borås och vd för högskolans holdingbolag.

En fråga om överlevnad
Erik Bresky menar att etableringen av Science Park Borås är en ren överlevnadsfråga för regionen. Det handlar framförallt om att nyttiggöra forskning och ta vara på goda idéer som kan utvecklas till lönsamma affärer.
– En science park är till för att skapa samverkan och därmed även vara en plattform för nya idéer. Tillsammans med andra aktörer har vi för avsikt att utveckla näringslivet i och omkring Borås. För att kunna göra det behöver vi en nationell spets, något som är unikt för vår region och som bara kan vidareutvecklas just här. Det är precis vad vi har inom mode och textilområdet med Smart Textiles, och vi kommer nu att utveckla fler spetsområden i samma anda.
Två andra stora områden som kopplas till aktuell forskning vid högskolan är hållbar utveckling inklusive hållbar stadsutveckling samt välfärd. Inom båda finns spännande projekt som är starkt nischade och som kan bli nationella spetsområden inom Science Park Borås.

Resurs för små och medelstora företag
Att Science Park Borås ska vara en resurs för små och medelstora företag ser Erik Bresky som en självklarhet.
– Vi ska arbeta på ett sätt som är förenligt med regionens näringslivsstruktur. Mindre företag har sällan egna forskningsavdelningar men har likväl behov av ny kunskap som genereras vid akademin. Vi kan bidra till att överlappa gapet mellan småföretagen och högskolan.
Långsiktigt är Science Park Borås ett livsviktigt verktyg för hela regionens överlevnad.
För att skapa ytterligare tillväxt har högskolans holdingbolag ansvar för att kommersialisera idéer. Tillsammans med inkubatorn och projektarenan i den nya science parkmiljön spelar holdingbolaget en nyckelroll i uppfyllandet av såväl stadens som regionens ambitiösa framtidsvisioner.