Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Science Village Scandinavia kompletterar ESS och MAX IV

Mellan European Spallation Source (ESS) och det nya MAX IV i Lund ska ett område på cirka 180 000 kvadratmeter fyllas med allt som de två forskningsanläggningarna kan tänkas behöva för att fungera optimalt. Här planeras för en helt ny stadsdel, Science Village Scandinavia, en grogrund för nya innovationer och företag.

Science Village Scandinavia blir en unik mötesplats för kommersiella och akademiska intressen. Planeringen av ESS och MAX IV har redan gjort Öresundsregionen synlig globalt, och Lund utgör som födelseplats för nästa generations teknik inom såväl life science som materialvetenskap navet i utvecklingen.

En utmärkt miljö för innovationer
Science Village Scandinavia har initierats som ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Ribban har placerats högt för den nya kreativa miljön som skapas mellan två av Europas främsta forskningsanläggningar. Det blir en vetenskapsby som kompletteras med bostäder och kringliggande service, området fylls därmed av aktivitet dygnet runt.
Ulrika Lindmark, vd för Science Village Scandinavia, berättar att det i framtiden kommer att utvecklas gemensamma laboratorier och anläggningar för lagring av prover bland annat. Huvudmålet är dock att skapa mötesplatser för de människor som kommer att arbeta och vistas inom och i närheten av ESS och MAX IV.
Science Village Scandinavia kommer även att vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling samt en inspirationskälla med koppling till vetenskap, teknologi och innovation. Visionen är att skapa en helt igenom hållbar stadsdel med fokus på vetenskap, förnybar energi, hållbara transporter genom kollektivtrafik samt en stimulerande grön verksamhetsmiljö för såväl akademi som näringsliv. Det blir en utmärkt miljö för framtida innovationer att utvecklas inom.

Kunskap från två världar
ESS och MAX IV blir världsledande faciliteter för forskning och tekniköverföring. Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med samhällets behov av bättre och mer effektiva material. Dessutom kommer det att finnas kopplingar till life science. Vetenskapsbyn kommer att locka företag som kan dra nytta av att verka i närheten av en sådan forskningsmiljö.
Som avslutning säger Ulrika Lindmark:
– Avsikten är givetvis att locka till sig forskare från världens bästa universitet och forskningsinstitutioner. Industriella spelare utgör också en viktig målgrupp. Kunskap och erfarenhet från två världar måste effektivt kombineras för att skapa en konkurrenskraftig miljö och därmed maximera nyttan av investeringarna i både ESS och MAX IV.