Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Scionova gör uppkopplade lösningar enklare och säkrare

Scionova är ett företag med kommunikation och uppkopplade system som specialitet. Det finns ungefär 25 miljarder uppkopplade enheter i världen, och det blir kontinuerligt fler. För att säkra uppkopplingen, krävs ständig utveckling i hemmen, på arbetsplatser och i näten, Scionova vill förenkla och förbättra detta.

Sakernas internet, Internet of Things (IoT) är inte längre science fiction. Vi lever i en verklighet där vi är ständigt omgivna av teknik och enheter som kommunicerar med oss och med varandra utan att vi behöver göra speciellt mycket. För att det ska vara hållbart och fungera över tid måste någon se över systemens möjligheter att utvecklas och fortsätta vara uppkopplade – det är Scionovas uppgift.

Företaget grundades av Peter Fredriksson och Joakim Ceder som arbetat med uppkopplade lösningar sedan ett masterexamensarbete vid Högskolan i Halmstad. Man samarbetade även med forskare på högskolan med målet att undersöka nya tillämpningsmetoder av Bluetooth inom industrin.

– Scionovas lösningar finns redan idag i hundratals miljoner enheter. Vi hjälper kunder med att koppla upp produkter för många syften, till exempel att kunna effektivisera verksamheten eller att förenkla användarnas liv. Vi gör även behovsanalyser av företags befintliga funktioner och föreslår lösningar och förbättringar, förklarar Henrik Sjöström, vd.

Kan rädda liv
Den moderna fordonsindustrin är ett exempel på en växande kundbas där Scionova redan har varit med och utvecklat nästa generations uppkopplade bilar.

– Ett av de framtida målen är att få biltillverkare att samarbeta för att dela information, vilket inte minst rent säkerhetsmässigt skulle vara fördelaktigt, funderar Peter Fredriksson. Tänk att ett fordon registrerar halka i vägbanan och att den informationen skulle kunna förmedlas automatiskt till alla andra fordon i området. Tekniken kan alltså rädda liv.

– Vi jobbar även med cybersäkerhet inom alla våra segment. En av tillämpningarna i fordonsexemplet är att skydda bilen från intrång där obehöriga skulle kunna ta över bilen och fjärrstyra den, förklarar Henrik Sjöström. Det kan låta som något från en fiktiv kriminalserie – men det är den verkligheten vi lever i nu.

Scionova utvecklar även nya lösningar för så kallade Smarta hem. Här handlar det också om att kunna säkra den personliga integriteten.
– Vi har pågående projekt inom medicinteknik där vi utvecklar produkter och lösningar för att förbättra och effektivisera vården för den enskilda individen samt för hela hälsosektorn. Även här spelar säkerheten en stor roll, patientinformation ska hållas säker från intrång av obehöriga, fortsätter Peter Fredriksson.

Ständig och snabb utveckling
Teknikutvecklingen går snabbt, våra industrikunder använder idag tekniken som var forskning när bolaget grundades, berättar Peter. För att hänga med nöjer sig inte Scionova med bra utan strävar ständigt efter att bli bättre. Det tar sig uttryck i att man arbetar aktivt med medarbetarinflytande, värderingar och passion för ny teknik.
Scionovas lösningar bidrar till att säkra stora värden – till och med i form av människors liv. Detta är framtiden.