Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

SCOR Sweden Re återförsäkrar risker inom liv- och sjukförsäkring

Återförsäkring innebär att man försäkrar försäkringsbolagen och därmed ger försäkringsbolagen tillgång till en internationell marknad för att försäkra och sprida sina risker. SCOR Sweden Re erbjuder återförsäkring för alla som säljer personrelaterade risker (såsom liv,sjuk och olycksfallsförsäkringar) i Norden. SCOR Sweden Re har även lång erfarenhet och expertis när det gäller medicinsk riskbedömning, aktuarie service, återförsäkringsadministration,. och erbjuder heltäckande tjänster kring återförsäkring, produktutveckling, finansiering och solvensrelaterade problemställningar.

SCOR Sweden Re grundades 1914 av samtliga svenska livförsäkringsbolag. Bakgrunden var att man såg ett tydligt behov av att samarbeta kring svårhanterbara risker men ocksåför att trygga livförsäkringsindustrins ekonomi. Livförsäkringar var relativt nytt och det fanns många nystartade bolag med liten erfarenhet och osäker ekonomi.

Från svenska till utländska ägare
Verksamheten för SCOR Sweden Re bygger på riskhantering och tjänster relaterade till sådana risker. Det har varit huvudfokus sedan starten och företaget har drivits på i stort sett samma grunder sedan början av 1900-talet. På 80-talet genomgick försäkringsindustrin i Sverige stora förändringar där samarbetet mellan aktörerna minskade kraftigt. Genom att regleringen av marknaden förändrades öppnades nya möjligheter med nya produkter och Sverige blev då en del av den Europeiska försäkringsmarknaden. Detta ledde i mitten av 90-talet till den största förändringen i SCOR Sweden Re:s historia då företaget blev uppköpt av utländska ägare, vilket var en förutsättning för fortsatt överlevnad för bolaget.
– Kännetecknande för vår bransch är att den är ytterst dynamisk. Vi klarade övergången från lokalt till utländskt kommersiellt ägande bra och ägs idag av franska SCOR, ett av världens största återförsäkringsbolag. Från mitten av 90-talet och fram till idag har vår omsättning ökat från 130 miljoner till två miljarder kronor, vilket också vittnar om den starka utveckling som vi numera präglas av, säger Svein Børre Solvang, vd på SCOR Sweden Re.

En verksamhet i ständig förändring
SCOR har introducerat nya idéer och visioner som passar för ett modernt återförsäkringsbolag. Det i kombination med den kompetens och erfarenhet som finns inom SCOR Sweden Re bidrar till att skapa ytterligare potential för en verksamhet som befinner sig i ständig förändring.
– Vi ser större utmaningar i branschen i dag än för bara fem år sedan, konstaterar Svein Børre Solvang, och förklarar att en specifik utmaning är att det finns en konsolidering på marknaden som skapar andra behov för våra kunder än bara för några år sedan.
– Det har pågått ett stort europeiskt arbete de senaste 10-15 åren kring hur man ska hantera, kontrollera och rapportera risker samt reglera tillhörande kapitalbehov, och nästa år kommer det ett nytt regelverk för det. Det så kallade Solvency II regelverket, som kommer att gälla för alla försäkringsbolag i Europa. De ständiga förändringarna ställer givetvis nya krav på oss för att stödja våra kunders ändrade behov och utmaningar, men samtidigt tycker vi på SCOR Sweden Re att det är spännande att vara med och driva utvecklingen på området.

Rustar för kommande 100 år
SCOR Sweden Re är ett nordiskt bolag med en stark internationell ägare Svein Børre Solvang ser ljust på framtiden trots de utmaningar som branschen står inför generellt. Att SCOR Sweden Re sedan snart tio år tillbaka tillhör SCOR innebär också en trygghet för kunder i Norden, eftersom den stora organisationens kompetens, kapital och balansräkning även gagnar dem.
– Vi ser helt klart goda utvecklingsmöjligheter framöver och kommer att anpassa vår verksamhet efter marknaden. Det har vi gjort under de senaste 100 åren och så kommer vi att fortsätta under minst ett sekel till, säger Svein Børre Solvang som avslutning.