Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

SEB är en kraft att räkna med för tillväxt

SEB har rykte om sig att vara en fullfjädrad företagarbank och det stämmer även in på verksamheten i Skellefteå. SEB är involverade i regionens utveckling genom att stötta företagande på alla nivåer, från små nystartade företag till rådgivning i tillväxt och förändring hos väletablerade bolag.

Kontorschefen Emil Karlberg menar att det är tack vare bankens lokala engagemang och förmåga att bygga långsiktiga relationer som man lyckas vara kundernas förstahandsval år efter år. En av bankens grundläggande funktioner är nämligen att stötta utvecklingen i regionen – det vill säga i Skellefteå, tillsammans med det lokala näringslivet.
– Att vi är med och stöttar företagandet i regionen är egentligen en självklarhet, säger Emil Karlberg. För oss är varje kund viktig. När kunden lyckas skapa tillväxt i sitt företag, så betyder det också tillväxt för SEB. Därför känns det extra spännande nu med tanke på att Skellefteå har blivit byggkranarnas huvudstad.
Och nog byggs det på alla håll i staden. Det nya kulturhuset börjar ta form, nya skolor och bostadsråden planeras. Kommunen har gått från hot om avfolkning till explosiv tillväxt, där kommunen enligt egen utsago till och med har svårt att få fram industrimark. Northvolts etablering har nog knappast undgått någon i de norra trakterna av Sverige.
– Det händer mycket som kommer att forma Skellefteå för framtiden och vi ska vara en möjliggörare för fortsatt tillväxt. Det vi fokuserar på är framförallt långsiktiga relationer, baserade på kompetens och ett heltäckande tjänsteutbud som stämmer väl överens med kundernas behov.

Känner kunderna väl
SEB ska växa tillsammans med Skellefteå och se till att förverkliga företagens drömmar och ambitioner. Inte minst bland småföretagen, där den personliga prägeln väger tungt.
– Vi vet att kunderna framförallt värdesätter det personliga mötet, fortsätter Emil Karlberg. Det är något som vi verkligen vill och ska satsa på ännu mer framöver. Banken ska närma sig kunderna på deras villkor, och därför strävar vi efter att lära oss mer om våra kunders verksamheter och om hur deras vardag ser ut.
SEB:s rådgivare känner kunderna väl, och vet vilka utmaningar de ställs inför. Att all kompetens finns samlad lokalt är också en ren konkurrensfördel, både för SEB och för kunderna i regionen.
– Vi söker framförallt skapa lönsamhet i våra kunders verksamhet och kommer med förbättringsförslag som stärker deras affärer. Det gör vi på alla nivåer, för nystartade bolag likväl som väletablerade storföretag.
SEB:s främsta uppgift är att finnas tillgängliga och stötta företagskunderna under förändringar, nysatsningar och tillväxt. I förlängningen medför detta regional tillväxt genom hela samhället, som gynnar alla som bor och verkar i Skellefteå med omnejd. SEB är en kraft att räkna med för framtiden.