Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

SEB:s bankservice växer i södra Halland

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en av Sveriges största banker. Bara i södra Halland fortsätter den att växa genom att både möta kunder på traditionellt sätt genom fysiska besök men även på nya annorlunda sätt än de traditionella.

– Vårt verksamhetsområde sträcker sig över tre kommuner, Halmstad, Laholm och Hylte vilka alla är lika viktiga för oss, säger Ola Wiberg som är kontorschef på SEB i Halmstad. I Halmstad verkar vi sedan januari 2019 i nya lokaler på Hamngatan 37. Kontoret har utsikt över stadens Stadsbibliotek mitt emot över Nissan. Halmstadkontoret är ett fullservicekontor som hanterar de vanliga vardagliga bankärendena men har även specialister på plats för bland annat frågor kring pension och försäkring samt kapitalförvaltning. (På kontoret arbetar 25 medarbetare med olika inriktningar).
– Vi besöker våra kunder i Hylte och Laholm på regelbunden basis och får även hjälp att upprätthålla en god service, säger Ola. Vi har bra ett bra samarbete våra duktiga kollegor i vår bankbuss som med jämna mellanrum och enligt fastlagt schema besöker Laholm och framöver även Hylte.

Bankens ambition
SEB:s ambition är att skapa värde för sina kunder och för samhället i stort.
– Hur vi agerar som bank påverkar människor, miljö och samhälle. Därför är vi stolta över arbetet vi påbörjat tillsammans med våra kunder för att bidra till en långsiktigt hållbar värld, säger Ola. SEB har en stark ambition att bidra till en hållbar utveckling och vill lägga fokus på innovation och entreprenörskap, som är en viktig del av lösningen. Sedan mer än 160 år stödjer man företagare och innovativa idéer, och man vill hjälpa och bidra till att företag kan utveckla nya idéer som skapar värde för samhället. Välmående företag leder till tillväxt och nya arbetstillfällen samt möjligheter att lösa miljö- och samhällsutmaningar.
– Här har vi en nyckelroll att spela, i att finansiera och investera i innovativa långsiktiga lösningar som behövs för att nå ett koldioxidsnålt samhälle, till exempel i hållbar infrastruktur, förnybar energi och ny teknik, säger Ola.
I mer än ett decennium har man stöttat stora företag och finansinstitut i att hitta hållbara finansieringslösningar, till exempel gröna obligationer. Det är nu över tio år sedan världens första gröna obligation för institutionella investerare såg dagens ljus, utgiven av Världsbanken och initierad av bland annat SEB. Sedan dess har man utvecklat ett brett utbud av hållbara produkter och tjänster, både vad gäller finansiering, investeringar och rådgivning.
– Genom våra sju mikrofinansieringsfonder till ett sammanlagt värde av nära 9 miljarder SEK stöder vi mer än 25 miljoner entreprenörer i nära 60 utvecklingsländer, säger Ola. Därmed bidrar vi till att lösa ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar.

Hållbara investeringar
Det är flera punkter som Ola Wiberg i Halmstad vill framhålla. Man vill bidra till en långsiktigt hållbar värld. Genom investeringar som skapar nytta.
Hållbara investeringar innebär att pengar placeras på ett sätt som skapar social och miljömässig nytta.
– Det vill vi bidra till, bland annat genom hur vi arbetar med våra fonder.
Genom grön finansiering skapar vi förutsättningar för projekt med tydlig miljöprofil. Ett exempel finns i de gröna obligationer som vi 2008 utvecklade tillsammans med Världsbanken. År 2008-2015 minskade man koldioxidutsläpp med 54 procent.
– Men vi stannar inte där. Fram till 2020 ska vi minska utsläppen med ytterligare 20 procent.
Barn och ungdomar formar framtiden, innovativa företag behövs för att skapa en bättre och mer hållbar värld.
– Därför engagerar vi oss i bland annat mentorskap för unga och entreprenörskap i alla dess faser.

Våra värderingar
– Våra fyra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet – genomsyrar vår verksamhet och vår företagskultur. De utgör grunden för hur vi agerar och beter oss, och för hur vi vill att våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter uppfattar oss.

Ett annorlunda och effektivt sätt att möta SEB – Bankbussen
SEB vill göra det enklare för att kunden skall få bästa möjliga service. Därför har man öppnat ett rullande bankkontor som kan ta sig dit där kunden är. SEB på väg, är ett mobilt kontor i ständig rörelse. Det betyder att adress och öppettider är flytande men att tjänsterna är desamma. Ombord på bankbussen hjälper man sina kunder med rådgivning kring hela sin ekonomi, både på den privata och företagets sida.
– Vi erbjuder de flesta tjänster som ett vanligt bankkontor gör, säger Ola. Till exempel kan du få hjälp att skaffa digipass och BankID, att komma igång med vår app eller att starta ett sparande. Däremot hanterar vi inte överföringsuppdrag, insättningar och uttag samt kontanter.