Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Securitas skyddar både egna och andras investeringar

Kiruna och Malmfälten präglas nu av en tillväxt som blir historisk. Gruvans utveckling föder investeringar som överstiger allt annat som tidigare gjorts i området, satsningar som leder till expansion inom flertalet segment utöver gruvindustrin. Expansion och tillväxt innebär större omsättning på gods, fler människor i rörelse och högre konsumtion. Förändringarna präglar också säkerhetsbranschen, eftersom riskbilden förändras i takt med samhället. Securitas har huvudansvaret för säkerheten i anslutning till regionens största aktörers verksamheter med uppdrag från bl.a. LKAB, Kiruna kommun och Swedish Space Corporation.

Securitas levererar trygghet med kunskap och erfarenhet. Uppdragen skräddarsys efter kundens behov, gemensamt är en inledande riskanalys för att kartlägga potentiella hot mot kundens verksamhet.
– Vi säkrar våra kunders produktion och ser till så att verksamheten löper effektivt. Med rätt insatser kan våra kunder spara ansenliga summor, vi erbjuder allt ifrån utryckningsberedskap, inbrotts-, drifts- och trygghetslarm till bevakning. Här i Kiruna – Malmfälten har behovet av säkerhetstjänster ökat och det ser vi som en naturlig följd av att regionen expanderar så pass kraftigt just nu, berättar Håkan Dynesius, avdelningschef Securitas Malmfälten.

Viktigt att skydda investeringar
Securitas har funnits i Kiruna sedan drygt 50 år tillbaka. Säkerhetsbehovet har ökat stadigt under de senaste tio åren. Då regionen började rusta för expansion började Securitas också se sig om efter mer personal för att kunna svara på kommande efterfrågan. Håkan Dynesius understryker vikten av att skydda sina investeringar, och för Securitas är den främsta investeringen personalen.
– Vi är oerhört stolta över vår säkerhetsmedvetna och serviceinriktade personal. Att kunna erbjuda inspirerande och varierande arbeten är en del av strategin för att behålla en låg personalomsättning. Våra medarbetare ska känna hög delaktighet, vi motiverar genom att erbjuda attraktiva utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi har också ökat anställningen av kvinnor under senare år, våra team är idag jämnt fördelade när det gäller kvinnor och män vilket vi också ser som en milstolpe för uppfyllda framtidsmål.

Ytterligare expansion att vänta
Ytterligare expansion är att vänta med tanke på regionens fortsatta utveckling. Kiruna kommer att få ett nytt centrum då staden rustar för tusentals nya invånare framförallt i samband med gruvans utveckling.
– Vi växer med våra kunder och har långsiktiga avtal med bl.a. LKAB. Andra växande kundsegment är fastighetsägare som anlitar oss för trygghetsjour. Vi har ökat omsättningen ungefär fyra gånger på ett decennium, tillväxten ser fortsatt stadig ut och vi kommer troligtvis också att rekrytera under 2013, säger Håkan Dynesius.

Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhälle
Securitas grundades i Sverige i början av 1900-talet då privata säkerhetsbolag började bli allt vanligare. Under de senaste 70 åren har Securitas vuxit i takt med samhället, även om mycket har förändrats med nya tekniska förutsättningar så är företagets affärsidé fortfarande densamma: Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhälle.