Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

SEE U tar dig ett steg längre med hållbarhetsfrågorna

Att aktivt arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit en hygienfaktor inom näringslivet. Förr kunde det ses som en fjäder i hatten och ett visst försprång inom vissa branscher. Idag måste alla typer av verksamheter visa att det finns ett engagemang kring hållbarhet och då gärna inom alla perspektiv, det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Halmstadbaserade SEE U hjälper företag med miljö- och kvalitetsdiplomering. Inom organisationen finns även kompetens för att ta fram hållbarhetsredovisningar, som alla större företag numera måste ha och många mindre också väljer att ta fram för att visa hur man arbetar med hållbarhet som en styrka i bolaget.

Miljödiplomering ger effekt
Miljödiplomering kan beskrivas som ett enklare miljöledningssystem för små- och medelstora verksamheter. Miljödiplomering bygger på en arbetsmetod som är ungefär likadan som den för ISO 14001, den mest välkända miljöledningsstandarden på marknaden. Den stora skillnaden är att ett antal krav är bortskalade, och då just för att systemet ska passa lite mindre verksamheter.
– Generellt är det mindre krav på dokumentation inom Miljödiplomering, men det är fortfarande samma arbetssätt som gäller här som för ISO 14001, det vill säga att samla kunskap om sin verksamhet för att utveckla strategier för miljöförbättrande åtgärder, förklarar Hanna Norrman Andersson, som startat SEE U tillsammans med kollegan Hanna Berggren.
Att aktivt arbeta med sin miljöpåverkan och driva verksamheten åt rätt håll är något som berör i princip alla typer av verksamheter idag, på ett eller annat sätt. Miljödiplomering är ett lite enklare sätt att göra det på, med bibehållen effekt vad gäller förbättringar och vidareutveckling av den hållbara organisationen.

Kvalitetsdiplomering lika viktig
Sedan hösten 2016 så finns det även en standard för Kvalitetsdiplomering, Svensk Kvalitetsbas. Det är en standard som är speciellt utvecklad för små- och medelstora företag som vill jobba strukturerat med kvalitet och genomföra ständiga förbättringar inom området.
Precis som Miljödiplomering är Kvalitetsdiplomering en förenklad version av motsvarande ISO-standard, i detta fallet ISO 9001. I många upphandlingar kan det stå att ”certifiering enligt ISO-standard eller liknande” är ett krav för att få lämna anbud. Miljö- respektive Kvalitetsdiplomering är exempel på system som täcks in där, och som är jämförbara med ISO:s standarder.

Utvecklas med hållbarhetsredovisning
Precis som för ISO-certifieringarna så är det en extern revisor som granskar systemet för såväl Miljö- som Kvalitetsdiplomeringen. En hållbarhetsredovisning kan liknas vid ett företags årsredovisning fast där man kartlägger alla insatser och åtgärder som görs för att verksamheten ska bli mer hållbar.
– En hållbarhetsredovisning kan bli en konkurrensfaktor, men det viktigaste är nog att visa att man arbetar med de viktiga frågorna internt såväl som externt. Vi kommer att fortsätta utveckla tjänster inom området då vi tror att de flesta företag framöver kommer att efterfråga hållbarhetsredovisningar, säger Hanna Norrman Andersson som avslutning.