Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Semcon konstruerar allt från osynliga containrar till kabelkaruseller

Semcon har under de senaste 30 åren utvecklats till en av världens främsta teknikkonsultkoncerner med djupgående kompetens inom det mesta som rör produktutveckling och teknikinformation. Semcon verkar globalt, men har samtidigt en stark lokal närvaro med ett 50-tal kontor i nio länder. En betydande del av utvecklingen sker i Sverige mycket tack vare en lång tradition i teknikens framkant. I sydöstra delen av landet har Semcon etablerat kontor i Karlskrona, Olofström och Kristianstad, samtliga med framstående expertis inom produktutveckling, projektledning, produktionsteknik och teknikinformation.

Semcon har successivt utvecklats från att vara en uppdragsstyrd tjänsteleverantör till att idag vara en global teknisk partner med ett starkt varumärke som känns igen världen över. Semcon har satsat på ett hållbart företagande med lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang samt en stark företagskultur där medarbetarna trivs och utvecklas.
– Vi utvecklas tillsammans med kunderna och samarbetar med såväl stora som små aktörer inom konstruktion, produktutveckling, automatisering, teknikinformation och processer. Vi är flexibla och löser kundens utmaningar inom allt från avancerade utvecklingsuppdrag till enklare konstruktionsproblem med en rad framgångsrika projekt bakom oss, berättar Peter Nilsson på Semcon i Karlskrona.

Utvecklar från grunden
Semcon har erfarenhet av produktutveckling för en rad olika applikationer inom exempelvis tung industri, automotive, livsmedelsindustri och träförädling. Kontoren i region sydost, dvs. Karlskrona, Olofström och Kristianstad, samverkar för att skapa ännu bättre erbjudanden för kunder med skarpa krav gällande kvalitet och leveranssäkerhet.
– Vi är vana vid att ta fram helt nya lösningar från grunden. Sedan 2001 har vi som exempel levererat omkring 200 specialkonstruerade containrar till Försvarsmakten. Produkten är unik i sitt slag och tillverkad i kompositmaterial för att den lätt ska kunna förflyttas. Containern är konstruerad så att den håller ett invändigt klimat där man slipper fuktproblem och kyla. Det går att koppla in el och värme. Vår lösning har använts inom i stort sett alla försvarsinsatser som Sverige medverkat i sedan 2001, containern är flexibel och kan användas som sjukstuga, ledningscentral, förvaringsutrymme och liknande. Vi har också anpassat produkten så att den inte går att upptäcka med radar exempelvis, berättar Peter Nilsson vidare.

Stark kompetens inom energiområdet
Containern är ett bra exempel på en produkt som Semcon utvecklat i egen regi och som svarar på ett stort behov som finns på marknaden. Ett annat område där Semcon är speciellt framträdande är utveckling och konstruktion av kabelkaruseller för överföring av stora mängder energi. Tillsammans med Blekingeföretaget Ronneby Svets & Smide levererar Semcon kabelkaruseller till kunder över hela världen.
– Behovet av den här typen av produkter ökar i takt med att energibehovet blir större världen över. Kablarna säkrar energiförsäljning mellan nationer som exempel. Vi har byggt upp en stark kompetens inom området och kommer att fortsätta utveckla produkter för den globala energimarknaden, säger Peter Nilsson.

Nytt kontor öppnar i Torsås
Idag finns Semcon på ett 50-tal orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.
– Vi växer här i sydöstra Sverige och kommer att öppna ytterligare ett kontor i regionen under 2013. Det nya kontoret kommer att ligga i Torsås, eftersom vi har identifierat ett stort behov av vår kunskap inom ett flertal områden just här. Vi är bra på att anpassa oss efter marknadens efterfrågan, vi har ett brett tjänsteutbud och kan även erbjuda fast pris på våra tjänster. Det är relativt ovanligt att en konsult vågar erbjuda fast pris, men eftersom vi har så pass lång erfarenhet av beräkningsarbete så vet vi att vi kan lösa det mesta för våra kunder, konstaterar Peter Nilsson.