Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

SenseAir i Delsbo – ett välkänt varumärke runt om i världen

SenseAir AB är den största privata arbetsgivaren i Delsbo och världsledande på sensorer för klimatstyrning.
Nu riktar företaget också in sig mot bilindustrin då man tillammans med Autoliv har utvecklat en ny alkomätare som ska byggas in bilar.

SenseAir har en särställning i branschen när det gäller sensorer för klimatstyrning och levererar till de flesta stora globala företagen inom verksamhetsområdet.
SenseAir grundades i november 1993 av Hans Martin, men verksamheten började redan fyra år tidigare. Tillsammans med en amerikansk kollega hade Hans Martin utvecklat en ny apparat för att mäta halten koldioxid med hjälp av infrarött ljus.
– Det fanns redan existerande metoder för koldioxidmätning, men det som var revolutionerande med SenseAir var att vi utvecklade en koldioxidmätare som både var pålitlig och billig. Vår grundläggande idé var redan från början att tillverka en produkt med fokus på kvalitet och tillförlitlighet baserat på innovation och vetenskaplig höjd, snarare än att göra den så billig som möjligt. Genom en tidig satsning på storskalig produktion kunde vi även få ner priset, säger Hans Martin, forskningschef på SenseAir.

Fokus på samhällsnytta
Företaget har hela tiden satsat på olika applikationer som gör samhällsnytta. Först handlade det om sensorer för brandvarning. Detta utvecklades sedan till sensorer för att kvalitetssäkra inomhusklimat, som idag är SenseAirs största affärsområde. Sensorerna känner av halten av koldioxid i luften och styr ventilationen efter det. Till vardags handlar det exempelvis om att se till att koldioxidhalterna på kontor och i andra lokaler inte överstiger ohälsosamma nivåer samt att spara energi genom att undvika överventilation.
– Utöver ventilationskontroll jobbar vi också med klimatstyrning i växthus och övervakar koldioxidhalten i containertransporter av mat. Andra segment är medicinska applikationer och säkerhet, till exempel där gasläckor kan uppstå. Vi säljer våra sensorer över hela världen, men majoriteten går till Amerika, Asien och Europa, berättar Lennart Ivarsson, vd på SenseAir.

Hög kunskap
– Vi satsar hela tiden på kunskap och att erbjuda samma kvalitet i stora volymer. Vi inriktar oss också väldigt mycket på produktionsteknik och att hela tiden förbättra våra produkter, säger Hans Martin.
Lennart Ivarsson tillägger:
– Av våra 120 anställda i Delsbo är sex tekniska doktorer, varav två på professorsnivå. Dessutom har vi ett stort antal civilingenjörer så det är en väldigt hög teknisk kompetens i bolaget. Utöver detta har vi också ett stort antal anställda som arbetat för företaget under många års tid och byggt upp en stor kompetens och erfarenhet för det vi gör.
Tillsammans med Autoliv är nu SenseAir involverad i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny alkomätare. Dessa alkomätare bygger på samma sensorteknik som i koldioxidmätarna och ska byggas in i bilar i framtiden. Autoliv tror att de kan bli dominerande på världsmarknaden med den nya alkomätaren.
En annan applikation byggd på samma teknik är sensorer för miljömätningar. Det sker stora läckage av metangas från bland annat oljeutvinning. Eftersom metan är 30 gånger värre än koldioxid som växthusgas finns ett stort intresse att mäta dessa läckage. Det pågår just nu en stor utvärdering av lämplig teknik i USA där SenseAir deltar.

God utveckling
SenseAir har haft en mycket god utveckling genom åren och när man nu har siktet inställt mot bilindustrin räknar företagsledningen med en ännu större tillväxt.
– Att få vara en leverantör till den branschen innebär en gigantisk omställning. Lägger man det segmentet till den bas vi har idag med ventilationskontroller och säkerhetsnivåmätning av olika gaser så ser vi fantastiska möjligheter inför framtiden, säger Lennart Ivarsson.