Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Sentensia levererar effektiv IT-management och upphandling

Sentensia är en av landets ledande verksamhetsutvecklare inom IT-management och upphandling för den offentliga sektorn. Stora beställare som kommuner, landsting och statliga myndigheter förlitar sig på Sentensias kompetens i det viktiga arbetet med att utveckla och effektivisera sina verksamheter för att möta morgondagens behov.

Anskaffning och säkerställande av samhällskritiska system är Sentensias vardag. Företaget står för ett starkt varumärke som byggts upp under lång tid med ramavtal och referenser från några av Sveriges största organisationer. Kombinationen av effektiv IT-management och upphandling är Sentensias styrka.

Sentensias framgångsmodell
Från att tidigare endast ha varit stationerade i Stockholm har nu Sentensia etablerat sig på fler orter i landet. I Gävle-Dala området gör man uppdrag för flera stora myndigheter som Trafikverket, Lantmäteriet och Statens Servicecenter. Sentensias kontor i Borlänge ligger i Teknikdalen och alldeles i anslutning till Trafikverket. Dessutom arbetar man med kommuner och landsting i regionen. Även om Sentensia har fokus på offentlig sektor så finns också stora privata företag som Sandvik bland kunderna och man har också ett kontor i Sandviken.
Sentensias konsulter bidrar i olika roller hos de organisationer där man har uppdrag. Det rör sig om hela kedjan från förstudier och utredningar, strategi, krav och processer, upphandling till införande och uppföljning. För detta ändamål tillhandahåller man hög kompetens med specialister inom områden som IT-styrning, projektledning, kravhantering, processutveckling, informationssäkerhet, upphandling, förändringsledning och inköpsutveckling.
– Dessutom tillhandahåller vi juridiska tjänster inom upphandling, avtal och den nya Dataskyddsförordningen, förklarar Anders Bergsten, som är vd för Sentensia i GävleDala.

Kvalitet går först
Sentensia söker ständigt efter nya utvecklingsmöjligheter och ser en stor potential i GävleDala:s grannregion Västernorrland och inte minst Sundsvall, som är en av Sveriges mest myndighetstäta städer.
– Många myndigheter har samlats i Sundsvall och det innebär stora utvecklingsmöjligheter för oss på Sentensia att etableras i anslutning till dem. Jag arbetar nu med att utveckla vår leverans av seniora verksamhetsutvecklare även här, fortsätter Anders Bergsten. Ett stort fokus ligger på att rekrytera rätt kompetens.
– Vi ser en stor efterfrågan på Sentensias tjänster. Då vi arbetar som specialister inom långt nischade områden krävs såväl erfarenhet och kompetens. Detta kännetecknar vår verksamhet och i dagsläget har Sentensia drygt 40 sådana erfarna och kompetenta konsulter i uppdrag. Vi ser att verksamheten i den här regionen växer och behöver därför bli fler, men för oss är kvalitet i leveransen helt avgörande.
Anders understryker att kvalitet är viktigare än att växa för att bli större. Det handlar snarare om att trygga kompetens som behövs för att Sentensia även i fortsättningen ska vara ett förstahandsval bland offentliga beställare.
– En gedigen erfarenhet och mycket goda referenser gör oss till en attraktiv arbetsgivare och eftertraktad leverantör, tillägger Anders som avslutning.