Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Serviceverkstad främjar utvecklingen av hållbara transportsystem

BS Verkstäder förstärker den positiva bilden av Falköping som logistiknav i Skaraborg och hela Västsverige. Den nya servicehallen utgör ett välkommet komplement som möjliggör vidareutveckling av den västsvenska järnvägstrafiken med ökade volymer och fler passagerare.

Att utveckla och främja hållbara transportsystem är en del av den nordiska strategin för hållbar utveckling. I framtiden ska mer gods föras över på järnvägen, och fler människor ska välja att resa kollektivt. Järnvägen spelar en avgörande roll i utvecklingen av framtidens hållbara transportsystem, men det krävs också ökade insatser i form av utbyggnad, underhåll och service.

Enskilt största investeringen
Göteborg är som järnvägsknut idag överbelastad. Den service som finns för tågoperatörer är inte längre tillräcklig. Då är det högaktuellt att börja undersöka möjligheter i kranskommunerna för att stötta upp och stärka hela Västsverige som logistikregion.
– Falköping är den kommun i Skaraborg som idag har bäst möjligheter för att utveckla den här typen av verksamhet. Kommunen har med Skaraborg Logistic Center redan markerat den starka ambition och vilja som finns i Falköping. Detta förstärks med de stora investeringar som vi har gjort i den nya depån för service av både gods- och passagerartåg, säger Fritiof Schiller, vd BS Verkstäder.
Depå Falköping utgör den enskilt största investeringen i företagets historia och är samtidigt en oerhört viktig satsning för Falköping som logistiknav. Servicehallen invigdes den 15 april i år, knappt två år efter att beslut tagits om att bygga hallen.
– Det har varit en snabb process och en mycket lärorik resa, fortsätter Fritiof Schiller. Vi verkar i en region där trafikflödena fortsätter att öka. Falköping är sedan länge en viktig järnvägsknut, en position som förstärkts bland annat genom de satsningar som kommunen gjort. Vi fortsätter skapa positiv utveckling för Falköping och hela Skaraborg genom de strategiska investeringar som vi gör som privat företag.

En del av Västsvenska paketet
Grunden till BS Verkstäder lades redan på 1970-talet då Lars-Göran Schiller arbetade på SJ:s experimentverkstad i Falköping. När SJ lade ner verksamheten tog Lars-Göran stafettpinnen och satsade på vidareutveckling i egen regi.
Dagens BS Verkstäder utgörs av en fullserviceverkstad för gods- och passagerartåg, komplett med mekanisk verkstad för tillverkning av komponenter.
Den nya depån utgör ett viktigt komplement i Västsvenska paketet som ska stärka hållbara transportalternativ.
– Ju längre vi kommer i utvecklingen av Västsvenska paketet desto viktigare blir det att framhäva de möjligheter som finns i kranskommunerna. Vi insåg tidigt Falköpings möjligheter och satsade. Det har vi inte ångrat ens för en sekund, säger Fritiof Schiller.
Det finns en mycket påtaglig framtidsanda i Falköping. Fritiof Schiller beskriver Falköping som en fantastisk kommun att verka i, som är lyhörd inför nya förslag och stöttar utvecklingen fullt ut. En företagarvänlig kommun som tar ansvar, precis som det ska vara.