Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Shorelink rustar både för och efter Markbygden

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar, närmare bestämt Skellefteå, Luleå, Piteå och Kalix, fungerar Shorelink som spindeln i nätet för en smidigare logistik i Norr- och Västerbotten. All kringservice – från fartygsklarering till omlastning av gods till landbaserade transporter, och eventuell lagring däremellan, tar Shorelink hand om.

Shorelink är en viktig resurs för att godsflödet i hamnen ska vara så smidigt som möjligt. När fartyg anlöper hamnen eftersträvas en effektiv service som bidrar ett så kort anlöp som möjligt, eftersom tiden vid kaj är bland det dyraste som finns för fartygsägaren. Med egen kompetens och utrustning ser Shorelink till att grunda för effektiva hamnanlöp i Skellefteå, Luleå, Piteå samt Kalix.

Lång erfarenhet av vindkraft
I Piteå händer det spännande saker just nu. Hamnen befinner sig just nu mitt uppe i en all time high, och det är inte så konstigt mot bakgrunden av att samtliga vindkraftverk som ska levereras till Markbygden anländer via Piteå hamn. All klarering, hantering, lagring och transport samordnas av Shorelink.
Hittills har Shorelink redan hanterat flera hundratals nedmonterade vindmöllor, och placerat rotorbladen i prydliga rader över i stort sett hela kajen. Det är en imponerande syn, och man undrar hur det är möjligt att lossa så pass många vindsnurror på den korta tid som Shorelink har på sig.
– Vi har redan lång erfarenhet av att hantera vindkraftverk, eftersom vi har lastat och lossat flera hundratals i både Skellefteå och Piteå under många år. Dock är inget projekt lika omfattande som Markbygden, detta ska bli Europas största landbaserade vindpark och det ställer helt andra krav på oss än något projekt tidigare gjort, säger Shorelinks vd Susanne Jangdal.

Och efter Markbygden?
Markbygden tar stora resurser i anspråk, både när det gäller lagringsytor och transporter. Samtidigt ska ordinarie verksamhet snurra på, med hantering av andra godsslag som varierar beroende på vilken hamn man befinner sig i. För Piteå är det mestadels skogs- och pappersprodukter, och även här sker en ökning i och med att de stora skogs- och pappersbruken satsar i regionen.
Shorelinks största projekt hittills är hantering av 80 vindkraftverk som anlände till Piteå hamn under sommaren 2018. Redan i februari 2018 anställdes cirka 50 personer för att klara utmaningen, och nu står Shorelink väl rustade med kapacitet och kompetens för kommande etapper av Markbygden samt nya vindprojekt som med stor sannolikhet kommer till regionen.
– Vi har mycket bråda tider nu och förstärker vår organisation för att möta det. Samtidigt ska vi vara anpassade med rätt resurser för en verksamhet som ska vara optimal och fungera även efter Markbygden. Att växa okontrollerat är inget för oss, men vi ska satsa på att bevara och utveckla vår kompetens inom alla områden, säger Susanne Jangdal.

Viktigt för branschen
Det är inte bara i Piteå man behöver växla upp verksamheten för att möta framtiden.
– För branschen är det specifikt viktigt att vi utvecklar och säkerställer kompetensen för skeppsagenter då de betyder mycket för ett snabbt, effektivt och kvalitativt anlöp i en hamn, förklarar Susanne Jangdal. Vi har redan rekryterat flertalet nya agenter till våra verksamheter i Luleå och Skellefteå, där de nyanställda snabbt har kommit in i arbetet eftersom vi har en lång och gedigen kompetens inom bolaget.
Shorelink har bedrivit skeppsklarering sedan 1889 och är stolta över att kunna överföra den anrika kompetensen till nyanställda.