Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Siemens bidrar till att lösa klimatfrågan

Vi blir bara fler och fler människor i världen och samtidigt ökar också efterfrågan på elektricitet. Utmaningen är att kunna tillfredsställa det behovet utan att påverka miljön till det sämre. En del av lösningen kommer från Siemens i Finspång.

På Siemens tillverkar man gasturbiner för hela världen. Vart du än åker står en turbin där och levererar el, värme eller ånga till någon industri eller till ett samhälle.
Tillgången på el är avgörande för att trygga de mest basala behoven som belysning för att kunna läsa läxan, kokmöjligheter för mat och hygien, men är också avgörande för hela nationers utveckling eftersom industri, handel, transporter, samhällsservice och infrastruktur – samtliga är beroende av elkraft för att fungera.

Räcker inte sol, vind och vatten?
Det finns högt uppsatta miljömål både på EU-nivå och globalt, bland annat pratar man om att hålla den globala medeltemperaturökningen under två grader. Räcker det inte bara med att ställa om till de förnyelsebara energikällorna sol, vind och vatten?
– Det är en god tanke, men eftersom samhällets funktioner kräver en stabil tillförsel av el, och produktionen via de förnyelsebara energikällorna inte kan garanteras konstant, behövs reservel som backar upp vid toppar, svarar Mats Rosander, kommunikationschef på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Ofta stirrar vi oss blinda på förnybara bränslen, men bara genom att ställa om från kol till naturgas kan man minska olika utsläpp med mellan 30 och 90 procent.
– Se bara på Tyskland där de har bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft. Då kommer våra gasturbiner in som ett bra alternativ, säger Mats.

Innovation präglar företagskulturen
I Finspång arbetar cirka 400 av de totalt 2800 anställda med utveckling av morgondagens teknik för att få ännu effektivare gasturbiner. Innovation och hållbarhet är något som präglar hela företagskulturen.
– Bland annat så har verkningsgraden optimerats så mycket att vi kan komma upp i cirka 90 procents nyttjandegrad av bränslet genom att ta hand om den värme och ånga som gasturbinerna ger ifrån sig, och utnyttja den till exempel som fjärrvärme. Tester pågår dessutom för att hitta nya, alternativa bränsletyper, förklarar Mats
Till exempel tittar man på hur man kan späda ut naturgasen med till exempel vätgas för att pressa ner emissionsnivåerna ytterligare. För att kunna göra det behöver strukturerna inne i komponenterna vara så delikata att de bara kan tillverkas med hjälp av 3D-skrivare.
– I Finspång ligger Siemens kompetenscentrum för 3D-utskrifter i metall. Redan nu använder vi metoden för att reparera komponenter på bråkdelen av tiden det har tagit tidigare, och sparar inte bara tid utan även material och transporter och i förlängningen även miljön.

Konsten att producera mer för mindre
Ett annat område där Siemens vill vara med och ta vara på energi är inom processindustrin. Många känner säkert igen bilden av en brinnande fackla vid ett oljefält, en process som kallas Flaring på engelska. Det är naturgas som eldas upp. Man eldar för kråkorna, helt enkelt, och släpper ut energin med sina miljöförstörande gaser rätt ut i luften. Genom att installera en gasturbin kan man istället ta tillvara gasen och göra el av den. Vi facklar idag bort motsvarande cirka 30 procent av hela Europas energibehov eller utsläppen från 77 miljoner bilar.
– Ur klimat- och hållbarhetssynpunkt har vi dessutom mycket höga krav på oss själva samt våra samarbetspartners och underleverantörer, tillägger Mats Rosander. Trots att vi har en högre produktionstakt idag har vi lyckats minska vår egen elförbrukning med fem procent under de senaste åren. Vi producerar mer med mindre, det är grundprincipen för våra turbiner också.