Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Siemens leder jakten på hållbarhet

I en tid av klimatkriser och oro kring dessa ställer Siemens en högaktuell fråga; hur ska vi tillgodose det globalt ökande behovet av elektricitet och samtidigt värna om miljön? Siemens kommer också med en del av svaret, då man i Finspång tillverkar gasturbiner som levererar el, värme och ånga, för komplettering av leveransen från sol, vind och vatten.

På Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång tillverkas gasturbiner för hela världen. Genom att ställa om från kol till naturgas kan man faktiskt minska olika utsläpp på mellan 30 och hela 90 procent, något som borde beaktas som en möjlighet istället för att enbart stirra sig blind på förnybara energikällor med begränsad eller ojämn elproduktion.

Jakten på hållbarhet
Siemens gasturbiner kan ses som en del av övergången från miljövådligt till något mycket bättre, för att slutligen vara en del av helhetslösningen där el från förnybara källor står för den största leveransen men där gasturbinerna stöttar upp för en säker och jämn eltillförsel. En säker eltillgång är grundläggande för att samhällets mest kritiska funktioner ska fungera, och i allra högsta grad också en viktig hållbarhetsaspekt.
En viktig del i Siemens hållbarhetsarbete går ut på att skapa en bättre livsstandard för fler. Då behövs el. En annan del av hållbarhetsarbetet, som lyfter det till en ny nivå, är den ständiga jakten på ökad effektivitet i turbinerna. Därför arbetar ungefär 400 av närmare 3000 anställda med utveckling av morgondagens teknik för att få ännu effektivare gasturbiner. Innovation och hållbarhet är med andra ord något som präglar hela företagskulturen.

Siemens har en del av svaret
Ett viktigt pågående projekt kretsar kring hur man kan späda ut naturgasen med till exempel vätgas för att pressa ner emissionsnivåerna ytterligare. För att kunna göra det behöver strukturerna inne i komponenterna vara så förfinade att de bara kan tillverkas med hjälp av 3D-skrivare. I Finspång ligger därför även Siemens kompetenscentrum för 3D-utskrifter i metall, en verksamhet som utvecklas kraftigt just nu.
Inom projektet Zero Emission Hydrogen Turbine Center (ZEHTC), som blev beviljat inom programmet ERA-Net Smart Energy System, bygger Siemens en demoanläggning för teknik som kan möjliggöra nollvisionen för växthusgasutsläpp. Projektet drivs av Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, och bland andra medverkande finns både Finspångs kommun och Länsstyrelsen Östergötland som projektpartners.

Noll växthusgasutsläpp – hur är det möjligt? Projektet tar vara på spillenergi vid test av gasturbiner för att producera vätgas. Även solceller kommer bidra till produktionen av vätgas vilket ytterligare reducerar användningen av flytande naturgas. Tekniken kan inte bara spara mycket växthusgasutsläpp i Östergötland – utan också i andra delar av världen där den kan appliceras.

Kort sagt; Siemens har lösningar för en mer hållbar elproduktion världen över och sitter därför med en del av svaret på den nuvarande klimatfrågan.