Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Siemens stadiga tillväxt gynnar industrinationen Sverige

Trots de senaste årens konjunktursvängningar har Siemens lyckats vidareutveckla verksamheten i Finspång utöver alla förväntningar. Förutom kraftfulla investeringar i ny teknik för ännu effektivare tillverkning präglas företaget även av ett stort kunskapslyft i samband med omfattande nyrekryteringar.

Världens modernaste och effektivaste gasturbiner tillverkas i Finspång. På Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) arbetar cirka 2800 personer med allt från utveckling av ny teknik för morgondagens energieffektiva lösningar till tillverkning, testkörning och driftsättning av nya turbiner och kraftverk. Dessutom står företaget för en omfattande service- och underhållsverksamhet för befintliga kraftanläggningar över hela världen.

Vill inspirera redan från grundskolan
Siemens representerar ett växande kunskapscentrum inom energiomvandling där man enligt kommunikationschefen Mats Rosander de senaste åren sett en stadig tillväxt. Tätt inpå företagets 100-årsjubileum kunde man samtidigt fira ett antal nya större affärer för storsäljaren gasturbinen SGT-800 bland annat.
Men för att kunna trygga en minst lika omfattande tillväxt i framtiden måste Siemens precis som alla andra industriföretag se över den långsiktiga kompetensförsörjningen.
– Vi ser gärna ett ökande intresse för teknik bland dagens ungdomar, säger Mats Rosander, som även anser att industrin nu måste bli bättre på att visa upp alla spännande arbetsuppgifter som väntar runt hörnet för den som vill satsa på en karriär inom industrin.
– Siemens är delägare i Curt Nicolin gymnasiet som är en teknikinriktad gymnasieskola här i Finspång. Det är en bra grund för oss att stå på, men jag tror samtidigt att en stor del av arbetet måste börja tidigare. Vi måste nå ut till barn och ungdomar redan i grundskolan så att de kan göra medvetna val inför gymnasiet. Det har vi redan påbörjat genom flera olika projekt.
För att tillverka en modern gasturbin från ax till limpa krävs dessutom en hel del ingenjörskompetens. Därför är samarbete med högskolor och universitet oerhört viktigt för Siemens, som gärna tar emot studenter för olika projekt och ex-jobb. Bland företagets ingenjörer kommer många från Linköpings universitet, men alla universitet i landet är intressanta upptagningsområden. Många söker sig dessutom till verksamheten från andra länder.

Aktiva i regionens utveckling
Intresset för gasturbiner växer på flera marknader. De turbiner som Siemens tillverkar kan köras med naturgas, vilket är bra ur miljösynpunkt. Idag finns en stor och växande marknad där man i allt större utsträckning söker fasa ut äldre kraftverk och ersätta dem med gasturbiner. Länder som saknar ett välutbyggt och tillförlitligt elnät utgör också en stor marknad för såväl gas- som ångturbiner.
I Finspång tillverkas mellan 50 och 60 nya gasturbiner årligen, och de säljs över hela världen. Siemens Industrial Turbomachinery står med sin omsättning på cirka tio miljarder kronor för ett mycket högt exportvärde för Sverige som industrination. Men det är inte allt, påpekar Mats Rosander.
– Det är viktigt för vår region och i förlängningen för Sverige att vi dessutom har en stor tillströmning av gäster som besöker våra anläggningar. Vi är därför beroende av bra kommunikationer på land, via hamnar och flyg och en god infrastruktur är saker som vi aktivt försöker påverka och som även gynnar regionen.
Siemens är bland annat med i diskussionen kring den framtida Ostlänken som kommer att påverka hela näringslivet i Östergötland och kringliggande län.