Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

SIFAB främjar näringslivet i Simrishamns kommun

Inriktningen hos Simrishamns Industrifastigheter AB, SIFAB, är att främja näringslivet inom kommunen.
– Vi vill vara en partner till företag som vill förändra sin position eller nyetablera sig i Simrishamn. Vi har ett mycket bra företagsklimat och med våra cirka 3000 företag är Simrishamn en av de företagstätaste kommunerna i landet, säger Per-Olof Järvegren, vd på SIFAB.

SIFAB ägs av Simrishamns kommun och verkar för att främja näringslivet inom kommunen samt exploatera mark och fastigheter för det lokala näringslivets och kommunens utveckling på marknadsmässiga villkor.
Bolaget har i dagsläget två fastigheter i Simrishamn, en i Hammenhög och en i Kivik.
Tillsammans med kommunen utvecklar SIFAB Marint Centrum i fastigheterna på Södra Kajen i Simrishamn. Syftet med Marint Centrum är att skapa en arena som värnar den marina miljön och ökar kunskapen om Östersjön.
– Inom Marint Centrum finns det många företag med inriktning mot hav, vatten och fiske. Nu har kommunen beslutat att bredda verksamheterna i fastigheterna på Södra Kajen, vilket innebär att vi öppnar dörrarna även för andra företag än marina att etablera sig i en innovativ miljö i Simrishamn, säger Per-Olof Järvegren.

Fiske och äpplen
Simrishamn har Sveriges största fiskehamn, sett till värde av den landade fisken. Fiskeindustrin är stor och det finns flera fryshus i hamnkvarteren. På Österlen finns också Sveriges största äppelproducenter med Äppelriket och Kiviks Musteri som de största enskilda arbetsgivarna.
– I kommunen finns många företag inom livsmedel och jordbruk, men också inom kultur och media. Även industrin går bra, säger Per-Olof Järvegren.

Samarbeten
SIFAB deltar i ett samarbetsprojekt tillsammans med Kiviks Musteri som går ut på att bygga lokaler som fungerar som naturskola under terminerna. På somrarna är tanken att Kiviks Musteri ska använda lokalerna som café och kundcenter.
Ett annat samarbete sker med Simris Alg AB, där SIFAB har tecknat ett hyresavtal om lokaler för algodling. Fastigheten ligger i utkanten av Hammenhög.
I dagsläget har SIFAB en ledig industrilokal i Hammenhög på 700 kvadratmeter.
– Vi förhandlar nu med industriföretag i Simrishamn som är på väg att växa ur sina lokaler och behöver mer plats. Det är mycket positivt för Simrishamns kommun att företagen växer, säger Per-Olof Järvegren avslutningsvis.