Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sigma hjälper kunderna att utveckla sina affärer

Dagens företag lever i en värld där kraven på ökad effektivitet blir allt tuffare, att kunna leverera mer med mindre resurser har blivit en av de viktigaste konkurrensfördelarna inom i stort sett alla branscher. Sigma hjälper sina kunder och partners att lyckas bättre, nå uppsatta mål och utveckla sina affärer genom att satsa på effektivare informationsflöden med smartare IT-lösningar.

Sigma har ca 1500 medarbetare i nio länder. Karlskronakontoret har ett 30-tal anställda men sysselsätter närmare 40 personer i Blekinge med konsulter och underleverantörer inräknade. Dessutom finns systerbolaget Sigma Kudos med sina 25 anställda också etablerade i Karlskrona, tillsammans utgör företagen en kraftfull organisation som erbjuder skräddarsydda lösningar inom det mesta som har med informationslogistik, IT och management att göra.

Hjälper kunderna att lyckas bättre
Sigma kan efter en behovsanalys ta fram lösningar som gör att kunden uppnår ökad lönsamhet i sina processer.
– Utmärkande för oss är att vi förstår våra kunders verksamheter och utmaningar, konstaterar Robin Kullberg, försäljningschef på Sigma i Karlskrona.
– Vi tillämpar inga färdigpaketerade standardlösningar, istället satsar vi på att erbjuda unika lösningar som svarar på kundens behov. Ibland tar vi fram helt nya lösningar och ibland kan vi anpassa en befintlig tjänst efter det aktuella behovet – det viktigaste är att det vi levererar gör skillnad och skapar värde för våra kunder. Då kan de också utveckla sina affärer, och därför säger vi att vi hjälper kunder och partners att lyckas bättre.

Kompletta lösningar
Behovet av IT- och managementtjänster minskar inte under finansiellt oroliga tider, det är snarare tvärtom. Mängden data ökar över mobila nätverk och företag måste arbeta mer effektivt för att uppnå lönsamhet under kristider.
– Vi samarbetar med företag och organisationer inom i stort sett alla branscher här i Blekinge. Vi har en spännande mix av verksamheter där allt från globala aktörer till mindre exportföretag täcks in. Vi har också en del statliga verksamheter som kunder, berättar Robin Kullberg.
Alla Sigmas kunder har något gemensamt: en stark vilja att satsa framåt och utvecklas med mer riktade, effektiva processer. Robin Kullberg fortsätter:
– Jag tror att en av de främsta anledningarna till att vi blivit så framgångsrika är bredden av verksamheter som vi arbetar med. Vi har inte låst oss till en viss bransch eller tjänst, utan arbetar med alla typer av företag och erbjuder lösningar speciellt framtagna för den enskilda kunden. Vi erbjuder framförallt kompletta lösningar, vi ser helheten och för kunden blir allt så mycket enklare med en kontakt som sköter hela leveransen.

Framtid – långsiktiga relationer
Sigma värnar om effektivitet, där tid utgör en minst lika värdefull resurs som kapital. Därför har tjänsteplattformen Enterprise Mobility by Sigma utvecklats. Affärsprocesser blir mer effektiva när allt fler uppgifter kan flyttas från datorn till mobilen eller läsplattan.
– Vi gör inte appar för lansering på marknaden, då skulle vi snart bli en tjänsteleverantör i mängden. Vi tar fram unika lösningar som förenklar våra kunders vardag och vi har en egen plattform för det, Sigma Mobile Platform (SMP). En lösning som bygger på plattformen är SMP Meetings som används för att effektivisera mötesplanering och genomförande med minskad pappershantering och hög informationssäkerhet. All mötesinformation skickas till deltagarna via mobilen.
SMP Meetings vann TelecomCitys Cut The Wire Awards 2012 för Best Business Solution. Robin Kullberg säger avslutningsvis:
– Vi har visat vad vi går för här i Blekinge. Vi har precis inlett samarbete med ytterligare några lokala kunder, vår avsikt är alltid att knyta långvariga kontakter och därför är vi selektiva när det gäller vilka företag vi samarbetar med. Vi bygger ömsesidigt förtroende och detta tankesätt genomsyrar allt vi gör.