Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sigma ledande inom Internet of Things

Genom Sony Mobiles långa och breda erfarenhet och spetskompetens inom sensorteknologi och mobilitet har Sigma Connectivity varit ledande inom Internet of Things från dag ett.

Teknikområdet Internet of Things (IoT), det vill säga uppkopplade enheter, föddes inom telekom och utvecklandet av mobiltelefoner. Men teknikområdets betydelse och spridning ökar och det blir allt viktigare för allt fler branscher att förhålla sig till det.

Ett ledande företag inom IoT är Sigma Connectivity. Det föddes genom att Sigma förvärvade Sony Mobiles utvecklingsenhet i Lund 2013. Företaget, som därmed blev ett bolag inom Sigma-koncernen, hade från dag ett tillgång till ett mycket avancerat utvecklingslabb och 185 ingenjörer med lång erfarenhet av sensorteknologi och mobila lösningar.

– I en smart phone finns egentligen all teknik som behövs för IoT. Tekniken är miniatyriserad och alla trådlösa tekniker finns inbäddade, från 2G till 4G och Bluetooth. Den är dessutom fullspäckad med avancerade sensorer. På Sigma Connectivity sitter bland annat samma gäng som utvecklat 60-70 smart phone-produkter i Sony Mobiles regi. Vi har 30 års erfarenhet av utveckling av trådlösa enheter, säger Fredrik Hedlund, vd för Sigma Connectivity, som idag sysselsätter 240 personer och har ett sextiotal kunder inom en rad branscher.

I och med bildandet av Sigma Connectivity kan Sigma, som helhet, tillhandahålla allt från koncept och hårdvara, till applikationer, tjänster och hosting och har därmed blivit en helhetsleverantör av IoT-applikationer.

– Allt fler företag ser nyttan i att genom sensorer samla in olika data och analysera den för att få fram fakta och mönster som inte tidigare varit möjliga att få fram på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, berättar Fredrik Hedlund vidare.

Hemmiljön är idag det mest konkurrensutsatta segmentet vad gäller IoT, men även inom civilförsvar, medicinteknik, energi- och transportsektorn finns många användningsområden för IoT. Inte minst inom bilindustrin finns ett stort intresse. Här ser aktörerna konsumentnytta både vad gäller innemiljön och hur bilarna fungerar i infrastrukturen.

Stort internationellt intresse
I höstas lanserade Sigma ”Sensation”, en mjukvarutjänst baserad på Microsoft Azure där Sigma kombinerar trådlösa sensorer med moderna IT-lösningar och analysverktyg. Lösningen är möjlig att applicera på i stort sett vad som helst och det unika är kombinationen av sensornätverk och insamlingen och analysen av den data som sensorerna ger.

– Sensation har redan rönt stor uppmärksamhet internationellt där flertalet stora företag visat intresse. Den ingår som en del i vår helhetslösning ”Sense”, där vi även utvecklat hårdvaran. IoT kommer att ge oss nya och bättre produkter och kommer skapa nya affärsmodeller. Tekniken kommer delvis sudda ut gränser mellan branscher och företag och vi kommer få ett nytt konkurrenslandskap, menar Fredrik Hedlund.

Utmaningarna består dels av att hinna få utväxling av den spetskompetens som företaget besitter, dels att se kundnyttan och affärsnyttan i IoT.

– Tekniken finns tillgänglig. Den kräver liten yta och är kostnadseffektiv, så den utgör inget problem längre. Men det gäller för både oss och våra kunder att fokusera på rätt applikationer, utifrån kundnytta och affärsnytta. Vi har även ett ansvar vad gäller personlig integritet och säkerhet. Bara för att en applikation är möjlig är det inte säkert att man bör realisera den, tillägger han.

Sensation ligger även bakom utnämningen av Sigma IT & Management till Microsoft Partner of the Year 2014 inom Business Insight & Mission Critical.

– Vi har ett tätt samarbete med Microsoft. De fokuserar på IoT och “big data”, vilket gjort att vi valt deras produkt för vår plattform för analys. Utnämningen betyder mycket relationsmässigt och affärsmässigt, avslutar Fredrik Hedlund.