Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Sirius driver förändringar inom shipping

Mitt bland gamla anrika familjeföretag på Donsö i Göteborgs skärgård frodas den unga Siriusgruppen. Verksamheten etablerades av bröderna Anders, Daniel och Jonas Backman 1994, baserat på en dröm om att göra skillnad i den globala shippingvärlden. Den drömmen infriades snabbt då Sirius blev en föregångare på flera plan.

Siriusgruppen, som omfattar de expansiva bolagen Sirius Shipping, Sirius Chartering samt Vald. Anderson Shipagency, visar än en gång att man är en föregångare inom shipping. Sirius har sedan verksamheten etablerades av bröderna Backman för snart 25 år sedan visat upp flera innovativa sidor och varit först ut på marknaden med nya miljöanpassade lösningar.

Visar vart skåpet ska stå
Redan 2010 var Sirius produkttanker Olympus världens första i sitt slag att sänka sina kväveutsläpp med hela 90 procent. Därefter har flertaliga fartyg i flottan följt samma trend. Med de senaste satsningarna på LNG-drift i två helt nybyggda fartyg visar Sirius än en gång vart skåpet ska stå på miljöfronten.
– Våra kunder är noga med sin gröna profil och vill kunna marknadsföra sig med miljövänliga alternativ. Därför satsar vi inom Sirius på att utveckla vår verksamhet med hjälp av LNG och andra miljövänliga alternativ, kommenterar vd Jonas Backman, som utnämndes till Årets sjöfartsprofil av Göta Älvklubben i fjol, med motiveringen att Sirius Shipping präglas av nya idéer, gott entreprenörskap och goda visioner.
LNG-driften sparar på miljön med kraftigt minskade utsläpp. Ett annat steg i hållbarhetsarbetet är att Sirius gärna flaggar svenskt, så långt det är möjligt. Under 2017 flaggades två fartyg in med Donsö som hemmahamn, något som Jonas Backman är mycket stolt över.
– För oss är det naturligtvis viktigt att bidra till att behålla kunskap inom Sverige och främja svensk rederinäring, säger han.

Driver utvecklingen
Jonas Backman är också en av initiativtagarna till DSM, Donsö Shipping Meet, som är en framgångsrik mässa inom sjöfartsbranschen. Eventet attraherar fler utställare och besökare än antal boende på hela Donsö. Genom sitt ordförandeskap i Donsö Fiskehamnsförening ser Jonas även till att vara drivande i hamnens viktiga utvecklingsfrågor.
– Nu när den utbyggda hamnen är invigd ser vi fram emot en starkare utveckling inom fiske- och handelsflottan, men även inom annan kommersiell rederinäring där vi ser stora möjligheter för utveckling av helt nya näringar för Donsö, säger Jonas Backman, som syftar på lyxkryssare och därmed en potentiell ökning inom turistnäringen för Donsö.