Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

SITA förbättrar kundernas totalekonomi med smart avfallshantering

Det moderna samhället har höga krav på effektiv avfallshantering. Goda möjligheter till återvinning har blivit en självklarhet och allt fler företag blir medvetna om det ekonomiska värdet som gömmer sig i uttjänta material och produkter. Smart avfallshantering kan faktiskt medföra ekonomiska fördelar istället för enbart kostnader. Det rikstäckande miljöföretaget SITA utvecklar och tillhandahåller lösningar som underlättar avfallshantering hos företag inom i stort sett alla branscher.

Mats Lundsgård är regionchef i SITA Region Syd som omfattar Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar och delar av Kronobergs län. Han understryker att det allra viktigaste för ett modernt miljöföretag är att kunna arbeta proaktivt och kunna visa kunderna vilka möjligheter som erbjuds med rätt avfallshantering.
– Vi förbättrar totalekonomin hos våra kunder genom att erbjuda en skräddarsydd lösning för just deras behov. Att optimera våra kunders avfallshantering, oavsett om det gäller privatpersoner eller företag, är vårt viktigaste uppdrag. Rätt sortering ger effektivare flöden och bidrar till att man återvinner mer, det tjänar alla på.

Skapar värde genom återvinning
SITA förbättrar kontinuerligt kundernas avfallshanering. För att alltid kunna erbjuda de allra bästa lösningarna krävs tillgång till moderna och välutrustade anläggningar. SITA investerar kontinuerligt i uppgradering av befintliga och etablering nya anläggningar över hela Sverige. Som en del av ett av Europas största miljöföretag Suez Environnement kan SITA genomföra mycket stora uppgraderingar om så behövs.
SITA:s anläggning i Åstorp utanför Helsingborg har ett upptagningsområde som sträcker sig över hela nordvästra Skåne. Här hanteras de flesta avfallstyper inklusive farligt avfall sedan drygt fem år tillbaka, då anläggningen byggdes. Efter en kraftig utbyggnad för drygt ett år sedan är den även speciellt utrustad för att hantera papper och plast med mera som balas och säljs över hela världen. Detta är ett exempel av många som visar hur SITA skapar värde genom återvinning.
– Allt går tyvärr inte att återvinna. Efter flera omgångar sortering återstår till sist en rest som vi måste ta hand om på annat sätt. Den största delen utgörs av brännbart avfall som vi förädlar till ett miljömässigt bättre bränsle. Vi har inom SITA tagit fram metoder där vi förädlar bränslet så att det håller en hög verkningsgrad och förbättrad miljöprestanda jämfört med fossila alternativ. Stora delar av arbetet är knutet till Åstorp, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över, säger Mats Lundsgård.

Alla tjänar på att återvinna
SITA tar ett helhetsgrepp kring kundernas återvinning och avfallshantering. Med miljö och ekonomi i fokus ser man till att allt fungerar så smidigt som möjligt och detta sammanfattas i helhetslösningen SITA Miljöcirkeln. Miljöcirkeln är anpassad för olika branscher och behov med indelningen Bygg, Kontor, Köpcenter, Industri och Övriga branscher. Tjänsterna inom Miljöcirkeln är idag väletablerade över hela Sverige.
Under 2011 återvann SITA hela 92 procent av allt avfall som passerade någon av anläggningarna i Sverige. Av det så var 58 procent materialåtervinning och 34 procent energiåtervinning. Resterande åtta procent gick till deponering.
– Vi arbetar för en bättre miljö. I det långa loppet tjänar alla på att återvinna och vi uppmuntrar det. Målet är att minska andelen deponerat avfall ännu mer, och vi fortsätter att investera för att kunna uppfylla det. Vi arbetar aktivt för att minska avfallsmängderna ute hos våra kunder. Med rätt åtgärder går det att minimera spill, byggbranschen arbetar nu mycket intensivt med detta i vår region som exempel.

Mellanlagring av farligt avfall blir nästa steg
Nästa steg för SITA Region Sydost med fokus på nordvästra Skåne blir etablering av en specialanläggning för mellanlagring av farligt avfall vid den befintliga miljöanläggningen i Åstorp som idag har tillstånd för att hantera 95 000 ton avfall/år.
– Logistiken för hantering av farligt avfall från industrierna i regionen behöver effektiviseras, med möjligheter att mellanlagra kan vi samordna transporter på ett helt annat sätt vilket gör att vi då skulle kunna erbjuda ännu bättre service till våra kunder här i regionen, säger Mats Lundsgård avslutningsvis.