Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Självkörande truckar inte science fiction

En av världens ledande tillverkare av truckar erbjuder helt kundunika produkter tack vare anpassningar som utförs lokalt i Örebro. Med allt från den minsta och lättaste eltrucken till den största och mest robusta dieselvarianten möter Linde Material Handling marknadens tuffaste krav på effektiv materialhantering.

Det är med starkt fokus på säkerhet och arbetsmiljö som Linde Material Handling utvecklar, bygger och levererar marknadens mest effektiva och pålitliga truckar. Egentligen handlar det om mycket mer än hårdvara i form av en truck – företaget står för ett helhetsperspektiv med kompletta system för i stort sett all form av materialhantering.
– Vi har ett starkt centralt service- och försäljningscenter här i Örebro, men eftersom vi ofta även måste anpassa truckarna efter kundens behov så satsar vi även mycket på vår verkstad. Truckarna tillverkas av något av våra systerbolag i Europa, men den slutliga kontrollen och eventuella anpassningen gör vi här, berättar Henrik Adolfsson, regionchef på Linde Material Handling region Mitt, där Örebro ingår.

Insats med lång livslängd
Varumärket Linde är synonymt med hög kvalitet världen över. Lindetruckarna kännetecknas av tillförlitlighet och hög prestanda, och inte minst lång livslängd. Det gör att man kan återanvända begagnade truckar i mycket hög utsträckning, naturligtvis med bibehållen säkerhet och kvalitet. En renoverad truck från Linde är i princip lika tillförlitlig som en ny, enligt Henrik Adolfsson.
– Vårt breda sortiment av begagnade truckar är speciellt attraktiva för kunder som inte behöver eller kan göra den stora investeringen som en helt ny truck innebär. Det är en viktig insats för samhället i det att vi sparar in resurser. Efter att vi bytt slitdelar är funktionen garanterad för ytterligare ett antal år, säger Henrik.
För kunder med stora materialflöden och hög belastning är nya truckar ibland enda alternativet, speciellt om det krävs anpassningar efter kundunika behov. Oftast består kundens truckflotta av en kombination av äldre och nyare truckar, och med Linde Material Handling som partner kan man lita på att alltid ha service nära till hands.

Framtiden är självkörande
Linde Material Handling erbjuder även uthyrning av truckar under kortare eller längre perioder. Det ger en stor frihet för kunderna som kan byta modell efter behov. Att hyra en truck kan vara mer kostnadseffektivt för kunder som har säsongsbetonad verksamhet, som exempel.
Under senare år har Linde Material Handling även utvecklat så kallade Fleet Management-tjänster. De är anpassade för kunder som vill optimera sin materialhantering så långt det går. Med konstant kontroll över flottan kan ökad effektivitet och driftoptimering uppnås. 
Drömmen om ökad effektivitet tas dessutom till en ny nivå med Linde Robotics, som är ett koncept omfattande automation för truckar. Självkörande truckar är inte längre att betrakta som science fiction – de används flitigt inom den moderna industrin och för lagerhållning i stora volymer. De utgör förvisso en större investering, men i framtiden kan alla truckar mer eller mindre vara självgående, tror Henrik Adolfsson.
– Vi ser ett ökande intresse för våra automationslösningar och vi satsar därför mycket på att utveckla nyheter inom det området nu, avslöjar han till sist.