Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Sjöfast har möjligheternas fastighet i Älandsbro

Sundsvallsföretaget Sjöfast AB tror på stark regional utveckling och har i mångt och mycket axlat rollen som samhällsbyggare för att underlätta framtida expansion och etablering i regionen. Sundsvall växer – det vittnar nya infrastrukturella projekt som kapitalintensiva brobyggen samt omläggning och upprustning av E4:an om. Sjöfast bidrar till utvecklingen genom att tillhandahålla lokaler för företagande och industriell tillväxt. Med sin stora industrifastighet i Älandsbro i Härnösands kommun står Sjöfast redo för nyetableringar med lokaler som lämpar sig för verksamheter som i första hand ställer höga krav på god infrastruktur och bra logistik.

Med tillgång till flexibla, anpassningsbara lokaler lämpade för en rad olika verksamheter erbjuder Sjöfast fantastiska möjligheter för aktörer som söker etablera sig i en av landets mest snabbväxande regioner. Förutom en väl tilltagen bruksreal på drygt 12 400 m2, 18 lastbryggor, fyra högportar och järnvägsspår är fastigheten fördelaktigt placerad utmed E4:an i centrala Älandsbro. Härifrån nås flera av Skandinaviens största logistikregioner på en dag tack vare det strategiska läget mellan Umeå, Stockholm och Trondheim.

Spännande möjligheter i växande industriområde
Fastigheten byggdes 1976 för Dagabs matvarulager. Idag ingår Dagab i den omfattande Axfoodkoncernen med fullsortimentslager i Göteborg och Stockholm och två kompletterande lager i Borlänge och Jönköping. Denna utveckling har frigjort stora lagerytor i Älandsbro anpassade för förvaring av bl.a. livsmedel, men lokalerna lämpar sig även för lagring av andra typer av gods såsom industri- och byggmaterial med tillgång till 5300 m2 höglager och 2150 m2 låglager.
– I anslutning till lagerlokalerna finns även stora kontorsytor på ca 1000 m2, samt ett mindre lagerutrymme på 700 m2 i direkt anslutning till dessa. Det som är mest intressant är att vi kan anpassa fastigheten efter hyresgästens behov. Vi har en stor kapacitet med spännande utvecklingsmöjligheter i ett växande industriområde i Älandsbro. Idag verkar ett antal aktörer i fastigheten, det är en rad skiftande verksamheter såsom bageri och finsnickeri, men det finns också gott om utrymme för nya verksamheter att etablera sig på, förklarar Sjöfast VD Tomas Lindbäck.

Möjligheternas fastighet även ur miljöperspektiv
Sjöfast har satsat på en stark miljöprägel i hela fastigheten och installerat 12 bergvärmebrunnar. Tack vare investeringen har man sänkt koldioxidutsläppen med 77 ton per år, en imponerande siffra för en enda fastighet.
– Vi ser möjligheter hela tiden, det här är en fastighet med bästa tänkbara läge för alla typer av verksamheter som förlitar sig på god logistik. Närheten till E4:an och järnvägsspår direkt in i fastigheten gör att vi kan erbjuda fantastiska kommunikationer. Att det dessutom finns miljölösningar höjer vår status ytterligare. Våra hyresgäster kan känna sig trygga med att vi satsar på gröna lösningar, detta är verkligen möjligheternas fastighet, konstaterar Tomas Lindbäck.

Kombiterminaler sätter fart på regional industri
Från Älandsbro är det inte långt till de stora kombiterminalerna som byggs i Sundsvall och Torsboda i Timrå kommun. Det kommer med största säkerhet att bli en rejäl snurr på den regionala tillverkningsindustrin med ökade import- och exportmöjligheter framöver.
– Det finns en hel del markytor i anslutning till vår fastighet i Älandsbro för framtida etableringar. Genom samarbete med en av hyresgästerna kan vi förutom lager och kontor dessutom erbjuda effektiva logistiklösningar. Norbergs lager & logistik kan ombesörja transport av varor till närområdet med leverans samma dag om det skulle behövas, det gör oss ännu mer konkurrenskraftiga i regionen. Vi har också nära till Härnösands djuphamn vilket är av intresse för export- och importverksamhet. Framöver ser jag gärna att vi gör ytterligare investeringar i gröna lösningar, bl.a. solenergi är en möjlighet, men först gäller det att knyta långsiktiga kontakter med potentiella hyresgäster, summerar Tomas Lindbäck som avslutning.