Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Sjövägen är ofta bästa vägen

Klimatdebatten får allt mer bränsle när fler engagerar sig, och det är ingen hemlighet att transportsektorn behöver ses över när det gäller miljöpåverkan. Sjöfarten har hög kapacitet och kan nyttjas mycket mer än vad som görs idag, till stor fördel för både ekonomi och miljö.

Karlskrona har Skandinaviens bästa läge för transporter över havet mot Polen, Baltikum och Ryssland. Den största verksamheten kretsar kring Stena Lines linjeverksamhet mellan Karlskrona och Gdynia, men det finns fler ytor som skulle kunna utvecklas för andra verksamheter.

Vill investera i hela hamnområdet
Det fördelaktiga läget är starkt bidragande till Karlskronas framgångar som logistiknav för Sverige och hela Skandinavien. Det finns dessutom ett antal andra faktorer som spelar en viktig roll för den fortsatta utvecklingen. Den viktigaste är att utveckla större ytor för tillväxt och ett glädjande besked är att de två vikarna nu är igenfyllda och området förbereds för byggnation av nya kajer.
Utvecklingen av fler ytor är något som Karlskrona Baltic Port/Matric Terminals söker driva vidare. Man efterlyser i första hand ett utökat samarbete kring investeringar, bland annat i en ny kran, som kan möjliggöra hantering av bulkgods som flis och andra skogsprodukter vid de kajer som inte nyttjas av Stena Line.
– Det skulle vara ett mycket välkommet tillskott i ett hamnområde som redan utvecklats mycket – bland annat när det gäller intermodala transporter. Vi kan bli ännu vassare, ännu bättre på att hantera större godsflöden inom andra nischer och samtidigt serva Stena Line som vi gör idag, säger Göran Hallström, terminalchef Matric Terminals.

Nya möjligheter för regionen
Numera är järnvägen elektrifierad och Karlskrona hamn har järnvägsspår hela vägen fram till hamnområdet. Förutsättningarna för att flytta över mer gods på räls och därefter på sjön kan med andra ord inte bli bättre.
– Nästa steg blir att förbereda för nya godsslag. Det skulle verkligen lyfta Karlskrona som exportnav, och dessutom vara viktigt för hela regionen eftersom vi får en ny nisch att utveckla, tillägger Göran Hallström.
I den stundande klimatdebatten borde mer fokus på intermodala transporter vara en självklarhet.