Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Skadeförebyggande arbete gynnar Länsförsäkringars kunder

Länsförsäkringar värnar om sina kunders vardag och trygghet. Det märks inte minst i de insatser som görs för att förebygga skador hos försäkringstagarna. Eftersom organisationen helt och hållet ägs av kunderna återinvesteras allt överskott i saker som gynnar dem, däribland skadeförebyggande verksamhet, men även idrottsevenemang och olika insatser för en bättre närmiljö.

I år delar Länsförsäkringar Kalmar län ut återbäring till boendekunder i form av brandsläckare. Det är ett sätt att tydliggöra företagets lokala närvaro som en aktiv partner i det dagliga skadeförebyggande arbetet som alla i samhället måste bidra till.
– Återbäringskampanjen omfattar kunder spridda över hela länet och cirka 80 000 brandsläckare kommer att delas ut genom olika aktiviteter eller direkt via våra kontor i länet, upplyser Niklas Lundin, vd på Länsförsäkringar Kalmar län.

Varför brandsläckare?
Varje dag brinner det i sjutton hem runt om i Sverige. Det innebär att drygt 6200 hem eldhärjas per år. Under 2013 omkom 104 personer i bränder (Källa för statistik: MSB). Det är en siffra som måste minska, och något som Länsförsäkringar ser som en del av sitt uppdrag att påverka.
– Vi hoppas kunna bidra till att antalet bränder och därmed antalet omkomna minskar – allra helst vill vi förhindra det helt. Genom att dela ut brandsläckare bidrar vi till en säkrare boendemiljö för våra kunder, säger Niklas Lundin.
– Vi tydliggör samtidigt det skadeförebyggande arbete som ständigt pågår inom Länsförsäkringar. Har kunden två boenden, exempelvis en lägenhet och ett fritidshus, lämnar vi ut två brandsläckare, fortsätter han.

Skadeförebyggande i vardagen
Det primära budskapet i kampanjen är att Länsförsäkringar erbjuder kunder med boendeförsäkring en gåva i form av en brandsläckare. Men utöver gåvan ligger fokus även på att öka kunskapen om hur man kan skapa ett säkrare boende med relativt enkla medel. Skadeförbyggande val ska helt enkelt vara en del av vardagen.
– Med våra aktiviteter hoppas vi på att kunna göra skillnad på lång sikt. Om fler blir medvetna om hur viktigt det är att arbeta skadeförebyggande så ökar givetvis chansen att vi tillsammans kan minska antalet skador i samhället, poängterar Niklas Lundin.
Färre skador gynnar både samhället generellt och Länsförsäkringars kunder i synnerhet, eftersom eventuella vinster alltid går tillbaka till kunderna. Det sker i olika former, ibland genom reducerade premier och ibland genom återbäringskampanjer som med brandsläckarna.
Länsförsäkringar är samtidigt en mycket aktiv samhällsbyggare som sponsrar en rad olika idrottsklubbar, evenemang och diverse lokala arrangemang som bidrar till ett mer attraktivt Kalmar län.