Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skadeförebyggande arbete lönar sig

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) i Gävle var tillsammans med Stockholms respektive Göteborgs stads egna bolag det första att erbjuda ett heltäckande försäkringsutbud för kommuner, med Gävle och Sundsvalls kommuner som pionjärer. Nu är det öppet för fler kommuner att ansluta sig till SKFAB.

Allt fler svenska kommuner väljer att lägga sina försäkringar i offentliga och ofta samägda bolag. Genom att etablera gemensamma försäkringsbolag tillsammans med andra kommuner har man lyckats pressa premierna – och få ner antalet skador. Gävle kommun var en av föregångarna på området och kunde snabbt redovisa betydande besparingar som resultat av ett aktivt samarbete inom SKFAB.

Vill sprida framgångsreceptet
Modellen blev så framgångsrik att fler kommuner ville ansluta sig till samarbetet, och under åren har SKFAB därför utökats för att representera nio svenska samt en norsk kommun med ett gemensamt försäkringsåtagande. Utöver Gävle och Sundsvall finns numera även Kiruna, Piteå, Uppsala, Trondheim, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå med i samarbetet.
Styrelsen beslutade 2013 att öppna upp för att ta in fler kommuner i Sverige och Norge som aktieägare i bolaget. SKFAB har redan aktivt kontaktat ett antal kommuner som bedöms som intressanta för framtida samarbete. De potentiella ägarkommunerna är spridda över hela Sverige och Norge och kännetecknande är att de är i ungefär samma storlek som befintliga ägarkommuner.
– För oss har det aldrig varit fråga om att ansluta så många kommuner som möjligt, och så kommer vi inte heller att arbeta i framtiden. För oss är det allra viktigaste att potentiella ägare delar vår vision om att arbeta skadeförebyggande och på det sättet få en bättre och mer hållbar ekonomi i kommunerna, förklarar tf vd Karl-Ove Andersson.
Att fler kommuner kommer att anslutas är dock högst sannolikt. Det innebär framförallt möjligheter att tillsammans med befintliga ägare vidareutveckla och stärka det utbud och den kunskap som redan finns i bolaget. Helt enkelt att sprida ett framgångsrecept för att göra gott på fler ställen.
Idag är drygt hundratalet av alla Sveriges kommuner med i någon form av offentligt samarbete kring sina försäkringar.

Tydlig affärsidé
Färre skador är naturligtvis förenat med lägre premier. Här skiljer sig SKFAB inte från den kommersiella försäkringsvärlden. Större exponering för risk innebär högre premier för att täcka upp skadekostnader.
Däremot skiljer sig SKFAB från många kommersiella konkurrenter genom att eventuellt överskott går tillbaka till ägarkommunerna som kan använda det för att stärka det förebyggande arbetet ytterligare. Det lönar sig alltså att ha så låg skadefrekvens som möjligt, och det märks ganska tydligt om man satsat på skadeförebyggande åtgärder i kommunerna.
SKFAB har varit en framgångssaga för ägarkommunerna som hittills sparat över 280 miljoner kronor på det egenägda försäkringsbolaget genom åren. Med en tydlig affärsidé har det skapats en imponerande kompetens inom risk management och skadeförebyggande arbete hos kommunerna.
– Resultatet är tydligt och visar sig i antalet minskade skador och därmed också lägre skadekostnader. Det är stora summor som istället kan läggas på andra saker som bidrar till att göra kommunerna ännu mer attraktiva, poängterar Karl-Ove Andersson.