Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skandia är med under hela livet

Skandia har bidragit till att skapa ekonomisk trygghet i över 160 år. Det är med andra ord en mycket gedigen erfarenhet som ligger till grund för Skandias fortsatta arbete, där förebyggande av risker har högsta prioritet. Därmed ses Skandia också som en viktig samhällsbyggare som bidrar till ett friskare Sverige.

Ingen kan se in i framtiden, men Skandia har byggt upp en bred kunskapsbank som gör det möjligt att bedriva ett omfattande riskarbete, där man både förebygger och förutser risker. Kunskapen används för att skräddarsy lösningar för sparande, pension och framtida trygghet för både företag och privatpersoner.

Satsar på egna rådgivare
På Skandia prioriteras människor. Det är människor som fattar beslut och det är människors framtid som berörs av sparande och avkastning. Därför värnar Skandia om det personliga mötet och möjligheten att knyta långa relationer. Med egna rådgivningskontor på 50-talet platser samt omkring 300 egna rådgivare i Sverige kommer Skandia lite närmare kunderna.
– Vi satsar mycket på egna rådgivare eftersom vi vet att det ger goda resultat för våra kunder över tid. Vi kan skapa en bra dialog med våra kunder och vi lägger stor vikt vid att följa upp den kontinuerligt. Då underlättar det naturligtvis med egna rådgivare som känner kunderna och som finns geografiskt nära dem, menar Jukka Kivelä, försäljningschef för område Nord Väst, med ansvar för kontoren i Borlänge och Västerås.
I Dalarna har Skandia rådgivningskontor i både Borlänge och Mora samt kompletterande besöksfilialer i Ludvika, Avesta och Falun. Det ger en mycket god tillgänglighet i en region som präglas av tillväxt och därmed också ett större behov av trygga spar- och pensionstjänster. Borlängekontoret har precis flyttat in i nya, ljusa lokaler i Teknikdalen, med utökade möjligheter för kreativa möten mellan rådgivare och kunder.

Hög återbäringsränta till kunderna
Skandia är med under hela livet eftersom alla typer av sparformer finns i portföljen. Fokus ligger speciellt på långsiktigt sparande och här kan Skandia för närvarande erbjuda bland marknadens bästa räntor. Den traditionella förvaltningen Skandia Liv ger just nu hela sju procents återbäringsränta, och anses därmed vara en sparform som passar alla som vill få ut lite mer av sitt sparande.
Skandia har ett heltäckande erbjudande där de hjälper kunderna med olika former av sparande, men även med att optimera sin pension, det vill säga att ta ut pensionen på bästa sätt med hänsyn till sina egna och familjens behov. Företagskunder får till exempel hjälp med att säkerställa att ägare och anställda har rätt nivå på hela försäkringsskyddet, inte bara ålderspensionen.

Halverar sjukskrivningar
Förebyggande arbete utgör en stor del av Skandias vardag. Att upptäcka och förebygga risker sparar pengar för företag, anställda och samhälle. Det ger en större ekonomisk trygghet över tid och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Sedan tio år tillbaka arbetar Skandia med Hälsokedjan, ett helhetskoncept som möjliggör tidiga insatser med syfte att förhindra ohälsa. Det har genererat mätbara resultat där man har kunnat redovisa en halvering av antalet sjukskrivningar inom kundföretagen, vilket resulterade i utmärkelse i prestigefyllda Fortune Magazine, som ett av 50 bolag som är med och förändrar världen. Skandia var det enda svenska bolaget på listan, det framgångsrika arbetet med att förebygga ohälsa avgjorde toppnoteringen.
– Att upptäcka risker innan sjukskrivning blir ett faktum, är nyckeln till framgång, säger Jenny Wiener, affärsansvarig för hälsa i Skandia.
Nu tas nästa steg genom en bonus för medarbetare och kunder för att uppmuntra och mäta välmående och hälsa. Sedan januari har alla Skandias medarbetare fått tillgång till en hälsoapp (Virgin pulse), som uppmuntrar till en mer hälsosam livsstil, bland annat ges tips om allt ifrån sovvanor till att undvika stress och minska stillasittande.
Redan i februari erbjuds större kundföretag som har försäkring inom Hälsokedjan tillgång till plattformen. Det är som ett bonusprogram för hälsa – ju mer du deltar desto fler poäng får du och kan byta poängen mot friskvård. Det här är ett enkelt och inspirerande sätt att bli medveten om sin livsstil och vad man kan göra för att må ännu bättre, understryker Jenny Wiener.

Faktaruta:
– En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner
– Erbjuder traditionell förvaltning, fondsparande, banktjänster, försäkringar inom hälsa och trygghet
– 2 miljoner kunder
– Ägs och styrs av våra kunder
– Förvaltar cirka 600 miljarder kronor