Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Skandinaviens största RoRo-hamn expanderar

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och trafikeras av rederierna TT-Line, Stena Line och Unity Line. För att kunna ta emot större fartyg byggs nu hamnen ut i olika etapper.

Trelleborgs Hamn har 30 ankomster och avgångar varje dygn och är öppen alla dagar i veckan dygnet runt.
De tre rederierna, TT-Line, Stena Line och Unity Line, trafikerar fyra hamnar på kontinenten: Sassnitz, Rostock, Lübeck i Tyskland och Swinoujscie i Polen.
TT-Line trafikerar fem färjor till Lübeck och Rostock samt en linje till Swinoujscie. Den sistnämnda startades den 1 januari i år.
Stena Line trafikerar fyra färjor på hamnarna i Rostock och Sassnitz och alla är järnvägsfärjor, som kan frakta konventionella tåg.
– Trelleborgs hamn är Östersjöns största järnvägshamn. Vi har också ett logistikcentrum med både varm- och kallager, där vi framför allt hanterar papper. Det finns ett järnvägsspår på området som går in till logistikcentret så att man kan lasta och lossa under tak. Det passar bra för pappershantering, berättar Agneta Nilsson, kommunikationschef på Trelleborgs hamn.

Utbyggnad av hamnen
Trelleborgs hamn håller nu på att byggas ut och ett nytt färjeläger ska färdigställas. Anledningen till utbyggnaden är önskemål från kunder om att hamnen ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.
– Vi hade inte kapacitet eller tillstånd att ta emot fartyg som var längre än 200 meter. Vi tittade på hur vi skulle göra för att utvecklas tillsammans med stan och våra kunder och kom fram till att vi skulle flytta hamnen 500 meter till nordost för att få nya ytor, berättar Agneta Nilsson och fortsätter:
– Nu har vi muddrat i farleden och i hamnbassängen och byggt nya vågbrytare som tillsammans är tre kilometer långa. Till hösten inviger vi vårt nya färjeläger och då har vi möjlighet att ta in större fartyg.

EU-projekt
Trelleborgs hamn arbetar ständigt med att utveckla hamnen och är engagerad i flera viktiga EU-projekt.
Agneta Nilsson, som är koordinator för EU-projekten, säger:
– Vi får inga skattepengar av kommunen så vi måste finansiera våra investeringar själva med lån och bidrag. Därför är EU-bidragen mycket viktiga för oss. EU har utsett 84 strategiskt viktiga korridorhamnar i Europa. I Sverige finns det fem core-hamnar och vi är en av dem. Det är vi stolta över.
Trelleborgs hamn driver nu ett dagvattenprojekt tillsammans med kommunen.
– Tre nya sedimenteringsbassänger är byggda och de kommer att drivas av sex vertikala vindkraftverk. Vattnet, som tidigare gick rakt ut i Östersjön, kommer att renas till 70 procent och går ut till hamnbassängen, berättar Agneta Nilsson.
Trelleborgs hamn sysselsätter 120 anställda och är helägt av Trelleborgs kommun.