Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Skangas öppnar möjligheter för mer hållbart

Skangas förstärker infrastrukturen för LNG i norra Europa genom flera parallella investeringar. Att utvecklingen har fått ett mer omfattande perspektiv gynnar såväl industri- som marinkunder i Norge, Sverige och Finland. Den nordiska trion utgör de länder där Skangas i dagsläget har störst engagemang, men fortsatt utveckling mot fler europeiska länder finns också med på agendan.

Flera större industrier och rederier i Sverige och Norge har redan konverterat sina produktionsprocesser och fartyg för att dra nytta av mer hållbara energislag, och nu är det Finlands tur. Skangas har byggt Finlands första kommersiella LNG-terminal i Björneborg och det blev också som man inom Skangas räknat med startskottet för en mer omfattande tillämpning av LNG som bränsle inom den finska industrin.

Till fartyg direkt från bunkerfartyg och terminaler
– Den nybyggda produkttankern Ternsund blev det första fartyget som bunkrade LNG via ett bunkerfartyg när hon i början av september bunkrades av Skangas på redden utanför Göteborg. Det är resultatet av ett gediget samarbete som Skangas byggt upp med redare från Donsö utanför Göteborg och som nu uppmärksammas genom hela sjöfartsbranschen. Det var mig veterligen första gången man bunkrade på det sättet i Europa – och troligtvis även i världen, säger Roger Göthberg, affärsutvecklare LNG Marine inom Skangas.
I början av oktober bunkrade Ternsund LNG som första fartyg direkt från Skangas nyöppnade terminal i Björneborg. Från terminalen i Björneborg går naturgas via rörledningar ut till stora industrikunder i regionen. Dessutom finns ett väl utbyggt nätverk för tankbilar som fraktar LNG över landsväg. En ytterst spännande utveckling är att det dessutom är möjligt att bunkra LNG till fartyg direkt från terminalen.
Donsörederierna har sammantaget beställt nio nybyggen som ska drivas med LNG och levereras inom kommande år. Det betyder att stora delar av den nordiska flottan av produkttankers kommer att bestå av LNG-drivna fartyg, vilket naturligtvis innebär en enorm miljövinst med minskade koldioxidutsläpp och nära nog eliminerade svavelutsläpp.
– Investeringarna är banbrytande och innebär en markering av ett bränsleskifte där redarna indikerar i vilken riktning man tänker utvecklas. Det kommer att få en stor och positiv påverkan på marknaden för LNG. Samtidigt måste vi arbeta för att kunna möta en ökad efterfrågan, fortsätter Roger Göthberg.

Fler terminaler på gång
Björneborgsterminalen är i skrivande stund den enda i sitt slag i Bottniska viken som kan bunkra direkt till fartyg. Med en större efterfrågan kommer det att behövas fler terminaler som kan möta samma behov.
För att befästa sitt engagemang ytterligare satsar Skangas även på en ny importterminal i finska Torneå. Vidare undersöks även möjligheter för att etablera fler terminaler i Sverige. Först ut efter etableringen i Lysekil, där terminalen togs i drift redan sommaren 2014, kan bli en etablering i Gävle hamn. Än är dock ingenting spikat.
– LNG är idag ett av de mest gångbara alternativen sett till kommersiell mognad, tillgång och efterfrågan på marknaden bland industriella och marina kunder som vill göra en större insats för miljön genom att byta bränsle. Vi ser också en utveckling av infrastrukturen för LNG som en framtidssäker investering och det har mycket att göra att konkurrenskraften för LNG har ökat i takt med stigande oljepriser, men även med att efterfrågan på biogas ökar. LNG, som är flytande naturgas, är blandbar med biogas i alla fraktioner, förklarar Roger Göthberg.
De satsningar som Skangas gör är med andra ord framtidssäkrade för att hålla för en ökad användning av såväl LNG som i förlängningen för biogas.