Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Skangas utvecklar infrastruktur för LNG med nordiskt perspektiv

Skangas har under många år arbetat för att utveckla och förstärka infrastrukturen för LNG i både Norge och Sverige. I samband med att finska Gasum blev majoritetsägare under 2014 påbörjades en ny resa med nordiskt perspektiv. Nu är flera nybyggen på gång för att skapa en heltäckande LNG-infrastruktur i Norden.

Skangas bygger Finlands första kommersiella LNG-terminal i Björneborg och det blir också startskottet för en större tillämpning av LNG som bränsle på den finska marknaden. LNG har förvisso funnits att tillgå i mindre skala under cirka 20 års tid, men nu växlar Skangas upp rejält. Utöver terminalen i Björneborg planeras nämligen en importterminal i Torneå.
– Både tillverkande industrier och den marina sektorn efterfrågar redan idag LNG som ett miljömässigt bättre alternativ till bland annat olja och kol. Vi ser därför mycket goda utvecklingsmöjligheter på den finska marknaden och det gör att vi vågar satsa på nya terminaler, säger marknadschefen Tommy Mattila.

Stöttar övergång till mer hållbart
Det befintliga finska naturgasnätet täcker de södra och sydöstra delarna av Finland, terminalerna i Björneborg och Torneå blir därför välkomna tillskott i arbetet med att öka tillgängligheten på LNG över hela Finland och successivt även övriga Norden.
Utvecklingen i Torneå drivs av Skangas tillsammans med Outokumpu, SSAB och EPV Energia. Kapaciteten är 50.000 kubikmeter LNG per år och terminalen beräknas kunna tas i drift i början av 2018. Även om kapaciteten jämförelsevis blir lägre för Björneborgsterminalen (cirka 30.000 kubikmeter) så fyller även den en mycket viktig funktion för Finlands övergång till mer hållbara bränslekällor.
– Flera större industriföretag i Sverige och Norge har redan konverterat sina produktionsprocesser för att dra nytta av mer hållbara energislag. Naturgas är ett av de bästa alternativen om vi ser till både tillgång och ekonomisk hållbarhet, menar Tommy Mattila.

Mer på gång
Det växande intresset för LNG ökar pressen på Skangas som parallellt med de stora investeringarna i Finland undersöker ytterligare möjligheter för att etablera fler terminaler i Sverige. Först ut efter etableringen i Lysekil, där terminalen togs i drift under sommaren 2014, kan bli en etablering i Gävle hamn.
– Ännu är inget spikat för en ny etablering i Sverige, men det råder ingen tvekan om att regionen kring Gävle är intressant eftersom det finns många stora energiförbrukare här som med fördel skulle kunna göra en övergång till naturgas. På sikt kanske vi till och med levererar LNG till den nordiska fordonsflottan för tung trafik och då behöver vi rusta för det redan nu, konstaterar Tommy Mattila.
I samband med att man bygger ut infrastrukturen för naturgas så banas också väg för en ökad användning av biogas, som är blandbar med naturgas. De satsningar som Skangas gör är med andra ord framtidssäkrade. För att växla upp takten ytterligare satsar företaget även på ett nybyggt bunkerfartyg för LNG som från och med nästa år ska operera utmed den svenska västkusten.