Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Skangass tillväxtstrategi expanderar österut

Skangass har under många år arbetat för att utveckla och förstärka infrastrukturen för LNG i både Norge och Sverige. I samband med att koncernen fått en ny majoritetsägare i finska Gasum kommer tillväxtstrategin även att omfatta ett expansivt distributionsnät för LNG i Finland.

Skangass har påbörjat en resa för att successivt bygga ut och förstärka infrastrukturen för naturgas i Norden. Flera större industriföretag har redan konverterat sina produktionsprocesser för att dra nytta av mer hållbara energislag, där naturgas idag är det bästa alternativet sett till både tillgång och ekonomisk hållbarhet.
– Tillsammans med våra nya ägare kan vi åstadkomma kraftfulla investeringar i nya LNG-terminaler. Det är investeringar som i sin tur ökar möjligheterna för fler inom både industrin och den marina sektorn att konvertera till ett miljömässigt bättre alternativ, upplyser Roger Göthberg, försäljnings- och marknadschef på Skangass.

Två nya terminaler i Finland
Det planeras i skrivande stund för två nya LNG-terminaler i Finland. Den första ska byggas i Björneborg och kommer att ha en kapacitet som motsvarar den nybyggda terminalen i Lysekil, det vill säga omkring en halv miljon ton ren LNG per år. Efter sommaren kommer ett slutgiltigt investeringsbeslut att finnas på plats.
Den andra terminalen är en del av ett större projekt i finska Lappland där bland andra Outokumpu medverkar. I det så kallade Mangaprojektet finns en uttalad ambition om att bygga en storskalig LNG-terminal i Torneå som kan hantera upp till en miljon ton LNG per år.
Det växande intresset för LNG ökar pressen på Skangass som samtidigt undersöker möjligheter för att etablera fler terminaler i Sverige. Först ut efter etableringen i Lysekil, där terminalen togs i drift under sommaren, kan bli en etablering i Gävle hamn. Ännu är inget spikat, men det råder ingen tvekan om att regionen är intressant med ett stort antal stora energiförbrukare som med fördel skulle kunna göra en övergång till naturgas.

Ökad produktionskapacitet med naturgas
I takt med att infrastrukturen för LNG byggs ut kommer fler industrier att kunna göra en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig övergång. Skangass levererar redan LNG, som är naturgas i flytande form, till stora industriaktörer som Uddeholm AB. I slutet av året tar även SSAB i Borlänge LNG i bruk när de konverterar en av sina två ämnesugnar till naturgasdrift. Liknande avtal har tecknats med Ramnäs bruk och Paroc i år.
Förutom den stora miljövinsten kan en övergång till naturgas möjliggöra högre effektivitet och en större produktionskapacitet innanför givna utsläppstak. Genom att fasa ut de mer miljövådliga bränsleslagen som oljeprodukter och kol till förmån för naturgas kan de energitunga industrierna minska sina koldioxidutsläpp med upp till 40 procent, samtidigt som stora ekonomiska besparingar möjliggörs på lång sikt.
– Den stora fördelen är att vi genom att investera i en infrastruktur för naturgas också banar väg för ökad användning av biogas, som är blandbar med naturgas i alla konstellationer, påpekar Roger Göthberg.